.
Werkwijze opstellen testament

 • STAP_1

  Kennismaking

  Allereerst maken we een kennismakingsgesprek van één uur. Het doel van dit gesprek is om elkaar te leren kennen en te horen wat de doelstelling is voor het opstellen van het testament.

 • STAP_2

  Aanpak

  In een vervolggesprek inventariseren we wat uw situatie is. Dit doen we in begrijpelijk Nederlands, zonder jargon. We praten onder andere over de familie omstandigheden, de fiscale mogelijkheden om erfbelasting te besparen en wat precies uw wensen zijn ten aanzien van uw nalatenschap. Uit dit gesprek komt naar voren wat er in een juridisch document (testament) vastgelegd moet worden zodat wat u in gedachten heeft, ook daadwerkelijk na uw overlijden gaat gebeuren. Door mijn manier van vragen stellen help ik u om uw wensen te formuleren.

 • STAP_3

  Notaris

  In het gesprek zijn de wensen duidelijk naar voren gekomen. Nu zal ik deze omzetten naar een briefing voor de notaris. De briefing schrijf ik in zijn juridische jargon, zodat hij begrijpt wat de wensen zijn. Op basis van mijn briefing maakt de notaris een concept testament.

 • STAP_4

  Controle

  Zodra de notaris klaar is met het maken van het concept testament, zal ik deze controleren. Is de briefing juist overgekomen of zijn er nog foutjes in geslopen. Het concept is dan klaar en zal door de notaris via de post naar u worden opgestuurd. Dit is bij wet verplicht. 

 • STAP_5

  Ondertekening

  Het kan zijn dat u toch nog een aanpassing wenst in het testament. Dit kan geregeld worden. Als het concept tenslotte definitief is, volgt een afspraak bij de notaris. Hier zal de notaris het testament met u doornemen. Daarna zal u gevraagd worden een handtekening onder het testament te zetten. En klaar bent u. Nu kunt u er gerust op zijn dat u aan alles heeft gedacht voor het geval u komt te overlijden.