Waarom een testament opstellen?

Waarom zou ik een testament opstellen?

De praktijk

Mijn ervaring is dat mensen niet graag willen nadenken over de situatie als ze er niet meer zijn. Dat is ook te begrijpen want het einde van het leven is onzeker en wij mensen houden niet echt van onzekerheid.

Toch is het goed om tijd vrij te maken om een testament op te stellen. Het opstellen van een testament hoeft geen lang proces te zijn. Ik verzeker je dat het een opgeruimd gevoel geeft als je het eenmaal gedaan hebt. Vele mensen zijn je voor gegaan. Van jong tot oud. 

Misvattingen

De reden dat ik dit onderwerp zo onder de aandacht wil brengen is dat er veel misvattingen zijn over wat er gebeurt na je overlijden. Ik maak het echt meerdere keren mee dat mensen zeggen dat ze een papiertje in de kast te hebben liggen met daar op hun wensen. Maar zo’n papiertje is niet rechtsgeldig. Ook niet als het met de hand geschreven is en er een datum op staat. En wat nou als het papiertje opeens verdwenen is? Een testament wordt door de wet erkend en wordt bij de notaris in de kluis bewaard en geregistreerd in een register. Bij overlijden kijken nabestaanden eerst in dat register of er een testament is. En als dat zo is, dan staat in dat register bij welke notaris het testament ligt. Zo kan een testament nooit kwijt raken.

Wat ook voorkomt is dat mensen een bepaald idee hebben over wie tot de erfgenamen moeten behoren, hoeveel ze moeten erven of welke spullen iemand moet krijgen. Maar als je dat niet in een testament hebt vastgelegd, dan bepaalt de wet wie erft en hoeveel. Het komt op deze manier voor dat een stiefkind niks erft van de stiefouder, omdat de stiefouder niet wist dat een stiefkind alleen maar erft als deze in een testament als erfgenaam is opgenomen. Zo zijn er nog legio voorbeelden die mensen op voorhand niet hadden bedacht. En dat is ook logisch, want het is niet vanzelfsprekend dat je juridische kennis hebt over het erfrecht.

Mensen zeggen mij ook vaak dat er bij hun in de familie geen ruzie zal komen. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Dat begrijp ik, en toch maak ik het mee dat er ruzie ontstaat bij het afwikkelen van de erfenis. Het gaat niet zozeer om de waarde van de erfenis als wel om de emotie die aan spullen zit. Met het opstellen van een testament kan je ruzie binnen te familie voorkomen. Als je niet meer leeft, kunnen mensen niet meer vragen wat de wens zou zijn geweest. Nabestaanden gaan dan zelf invullen wat de wens was, ieder vanuit z’n eigen beleving of omdat hij/zij meent dat de overledene dat ooit gezegd heeft. Dit wordt dé bron voor ruzie als niet iedereen het er mee eens is en daar een andere gedachte over heeft.

Tenslotte kan je in een testament fiscale mogelijkheden opnemen waar erfgenamen op moment van overlijden uit kunnen kiezen. Hierdoor kun je op het moment vlak na overlijden bepalen wat fiscaal de meest voordelige keuze is en kan je besparen op de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen.

Neem gerust contact met mij op om dit onderwerp eens te bespreken

Via deze link komt u bij een beschrijving van mijn werkwijze als ik u help bij het opstellen van uw testament.