Vordering op een langstlevende ouder in de aangifte inkomstenbelasting 2019

Als je als kind een vordering op je langstlevende ouder hebt geërfd, dan moet je deze vordering NIET in box 3 aangeven. Daartegenover staat dat de langstlevende ouder de schuld die zij heeft aan haar kind NIET kan aftrekken als box 3-schuld. Als kind hoef je ook niet de van je ouder geërfde blote eigendom in box 3 aan te geven. Voor kleinkinderen geldt dit echter niet. Zij moeten de eventuele vordering op de grootouder WEL aangeven en de grootouder kan de schuld aan het kleinkind opvoeren als een box 3-schuld.