Een testament opstellen

Met het tijdig vastleggen van uw wensen in een testament creëert u rust voor uzelf en voorkomt u problemen in de toekomst. Het hoeft geen heel lang proces te zijn. Ik begeleid u graag om de juiste stappen te nemen en niets over het hoofd te zien.

 • Neem werk en praktische zaken uit handen

 • Heb een brede aanpak: kijk zowel naar economische als juridische en fiscale aspecten

 • Voorzie welke problemen kunnen ontstaan bij niet goed vastleggen

 • Vertaal uw wensen naar de wettelijke mogelijkheden

 • Leg de gevolgen van uw wensen uit

 • Regel het testament fiscaal zo gunstig mogelijk

 • Ken de wettelijke mogelijkheden en beperkingen

 • Ben een neutrale deskundige in soms complexe familieomstandigheden

 • Geef duidelijkheid voor nabestaanden

 • Zorg voor rust omdat alles goed is geregeld

 • U houdt de regie

Blog

De Erfgenaam van RTL4

Hulp bij testament opstellen

.
Werkwijze

 • STAP_1

  Kennismaking

  Allereerst maken we vrijblijvend kennis met elkaar en beslist u of we met elkaar door gaan.

 • STAP_2

  Aanpak

  Als u besluit tot samenwerking volgt het opstellen van een inventarisatie van uw bezittingen en vermogen. Vervolgens overleggen we over uw burgerlijke staat, de familieomstandigheden en mogelijke anderen die u wilt opnemen in uw testament, zoals een stiefkind of een goede vriend.
  Op basis van uw wensen doe ik u suggesties voor uw testament, rekening houdend met de fiscale en wettelijke mogelijkheden. Soms zijn speciale aanpassingen voor persoonlijke omstandigheden gewenst.

 • STAP_3

  Notaris

  Overleg met een notaris van uw keuze. Die stuur ik een uitgebreide briefing. De notaris maakt een concept-testament.

 • STAP_4

  Controle

  Ik controleer het concept-testament en stuur het vervolgens naar u door. Als er onduidelijkheden zijn bespreken we die. Eventuele aanpassingen geef ik door aan de notaris.

 • STAP_5

  Ondertekening

  De notaris stelt het definitieve testament op. Daarna volgt een afspraak voor ondertekening. Daarbij zal de notaris de inhoud van het testament nog een keer met u doornemen.

Met deze aanpak is het opstellen van een testament een overzichtelijk geheel. In elke fase kunnen aanpassingen volgens uw wensen worden gedaan. Ook overleg met kinderen of nabestaanden is altijd mogelijk. U behoudt de regie. Als u na verloop van tijd veranderingen wilt opnemen, is dat geen enkel probleem.

© Copyright 2019 - De nalatenschapsspecialist