Tag Archief van: inboedel

Help ik moet een erfenis afwikkelen. Wat nu?

Mensen denken bij het afwikkelen van een erfenis als eerste aan het verdelen van de inboedel. Dat is echter maar een deel van wat gedaan moet worden. Elke afwikkeling van een erfenis is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Natuurlijk zijn er zaken die bij elke afwikkeling voorkomen, maar er zijn ook veel activiteiten die specifiek bij een bepaalde erfenis horen.

Erfenis vraagt om administratieve handelingen

Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat er heel veel komt kijken bij het afwikkelen van een erfenis. Het is een heel proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Het is zaak om het proces in de juiste volgorde af te werken en de regie te voeren over wat gedaan moet worden. Na overlijden komt als eerste de overheid met het verzoek om aangifte erfbelasting te doen. Dan zijn er bancaire zaken die aangepast moeten worden en vaak allerlei abonnementen en lidmaatschappen die opgezegd moeten worden. Aan het einde van het gehele proces moet er schriftelijk verantwoording afgelegd worden aan alle erfgenamen, zodat zij hun akkoord kunnen geven voor hoe de erfenis is afgewikkeld.

Stress door de erfenis

Het is niet vreemd dat deze klus bij nabestaanden regelmatig tot veel stress leidt. De afwikkeling kost veel tijd. Nabestaanden zitten vaak in een fase van hun leven waarin zij het met een baan en gezin al behoorlijk druk hebben. Ook kan dit proces de familierelaties onder druk zetten. Dit kan komen doordat er wantrouwen binnen de familie ontstaat of doordat gevoeligheden uit het verleden zich mengen met de zakelijke afwikkeling. Een externe partij die de erfenis afwikkelt biedt hierbij uitkomst.

De Nalatenschapsspecialist

Vaak zijn een executeur of de erfgenamen niet op de hoogte dat specialistische hulp van buitenaf ingeschakeld kan worden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van De Nalatenschapsspecialist. Deze specialist kan de familie ontzorgen door de administratieve rompslomp en alle bijkomende taken over te nemen. Door zijn ervaring kan hij de erfenis in een veel kortere tijd afwikkelen. Voor de kosten hoeft men het niet te laten, aangezien die verdeeld worden over de erfgenamen en worden betaald uit de erfenis. Afgezet tegen de tijdsbesparing en de stress die ermee wordt voorkomen, is het de overweging in elk geval meer dan waard.