Tag Archief van: erfrecht

Veel rechtszaken om erfenis

Erfenissen leiden steeds vaker tot familieruzies en rechtszaken. Dat is behalve onwenselijk vaak onnodig. Veel ellende kan worden voorkomen. Door hulp in te roepen bij het vastleggen en bovenal het afwikkelen van de erfenis.

Erfrechtzaken

Het aantal erfrechtzaken steeg tussen 2010 en 2015 veel meer dan het aantal rechtszaken in andere rechtsgebieden. In 2015 werd acht keer zo vaak over erfenissen geprocedeerd als in 2003. Deze conclusies zijn afkomstig uit onderzoek van Wilbert Kolkman, hoogleraar familievermogensrecht. Hij bekeek de ontwikkeling van het aantal rechtszaken die over erfrecht gingen. Bovendien gaf meer dan de helft van de mensen aan geen contact meer te hebben met een of meerdere familieleden. Bij 50 procent kwam dat door ruzie over geld of een erfenis. Dat bleek uit een peiling van Netwerk Notarissen onder 1300 mensen in 2016.

Welvarender en mondiger

Wilbert Kolkman noemt in een artikel in de Volkskrant verschillende redenen voor de toename van het aantal rechtszaken op dit vlak. ‘De welvaart is toegenomen, dus er is nu meer geld gemoeid met erfenissen.’ Ook zijn Nederlanders volgens hem mondiger geworden. Ze nemen minder snel genoegen met wat een notaris of advocaat zegt. Ze stappen volgens Kolkman daardoor sneller naar de rechter. De voorspelling is dat het aantal erfenisruzies en rechtszaken alleen maar verder zal toenemen. Alleen al omdat er steeds meer samengestelde gezinnen komen. Stiefouders, stiefbroers- en zussen maken de verdeling van de nalatenschap vaak complexer. Als het door de overledene niet goed geregeld wordt, is de kans op stress en scheve ogen steeds groter. Omdat het erfrecht sterk gericht is op de langstlevende, gaan emotioneel beladen spullen bijvoorbeeld vaker naar stiefouders in plaats van de kinderen die er juist een band mee hebben.

Notariskosten

Een belangrijke reden voor de toegenomen onenigheid rond erfenissen is ook dat veel mensen geen testament opstellen. Of dat een testament verouderd is. Slechts de helft van alle nalatenschappen wordt volgens Wilber Kolkman via een testament verdeeld. Mensen denken, ik ga nog lang niet dood. Of, ik heb het jaren geleden al goed geregeld. Terwijl er juridisch of in de gezinssamenstelling veel veranderd is. Ook de notariskosten spelen hierbij een rol. Een testament laten opstellen kost geld. Maar wie zich een beetje verdiept in de gevolgen van een niet of slecht vastgelegde nalatenschap, kan niet anders dan concluderen dat de kosten er tegenop wegen. Weinig mensen zullen het hun nageslacht toewensen dat zij door ruzies over de erfenis elkaar niet langer kunnen velen.

De Nalatenschapsspecialist

Het is niet moeilijk om u goed te laten voorlichten op dit gebied. Door de toegenomen juridische- en gezinscomplexiteit zijn inmiddels advocaten veel vaker gespecialiseerd in erfrecht. Ook zijn er steeds meer nalatenschapsmediators die u kunnen bijstaan als er al onenigheid is ontstaan over de verdeling van de erfenis. Relatief nieuw in dit rijtje is De Nalatenschapsspecialist. Deze draagt er zorg voor dat een erfenis zo efficiënt en helder mogelijk wordt afgewikkeld. Of die nu van tevoren goed is vastgelegd of helemaal niet. Daarmee kan veel tijd, maar ook stress en ruzie worden voorkomen.