Tag Archief van: erfenamen

Een erfenis afwikkelen? U kunt ook hulp inhuren

Wanneer een familielid komt te overlijden, krijgen nabestaanden te maken met een erfenis, die zij moeten afwikkelen. Bij deze taak komt veel werk kijken. Denk aan het bepalen van de waarde van de bezittingen en schulden, het afhandelen van bancaire zaken, het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen en het verdelen en misschien verkopen van de inboedel of onroerend goed. Elke erfenis staat op zich en vraagt om een specifieke benadering. Zonder dat je het op voorhand verwacht betreft het vrijwel altijd ingewikkelde materie. Dat uitzoeken en afhandelen kost vaak veel tijd en energie en je loopt kans meer erfbelasting te betalen dan nodig is.

Met z’n allen

Bestaat er geen testament dan is er ook geen executeur testamentair aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. In dat geval zullen alle erfgenamen dit gezamenlijk op zich moeten nemen; zij zijn allen tezamen executeur. Dat kan veel voeten in de aarde hebben en leidt bijvoorbeeld vaak tot ingewikkelde procedures. Zo moeten dan voor elk besluit alle erfgenamen hun handtekening zetten. In een periode waarin familieleden een dierbare hebben verloren en in de rouw zijn, is dat wel het laatste waar zij zich mee bezig willen houden. Nog afgezien van het gegeven dat dit onderling veel stress kan veroorzaken.

Zelf doen of uitbesteden

Wat veel mensen niet weten is dat zij bij de afwikkeling van een erfenis verschillende mogelijkheden hebben. De executeur kan de taken zelf uitvoeren. Ook als alle erfgenamen executeur zijn is dat een optie. Maar zij kunnen de taken ook uitbesteden aan De Nalatenschapsspecialist. Daarbij kan de executeur zijn taak officieel behouden en De Nalatenschapsspecialist inhuren om bepaalde taken uit te voeren. In dat geval blijft de executeur zelf aansprakelijk. Maar het is ook mogelijk om De Nalatenschapsspecialist een volmacht te geven waarmee de executeur de taak in zijn geheel overdraagt. De Nalatenschapsspecialist krijgt daarmee ook de aansprakelijkheid.

De Nalatenschapsspecialist

De Nalatenschapsspecialist heeft veel kennis en ervaring op het gebied van erfenissen. Hij weet goed wat er allemaal moet gebeuren en welke paden bewandeld moeten worden om een erfenis snel en vakkundig af te wikkelen. Hierdoor kunnen de erfgenamen erop vertrouwen dat dit goed en grondig gebeurt. En kunnen zij zich richten op het verwerken van het verlies.