Soorten vrijstelling schenkbelasting 2021

Deze blog gaat over de verschillende soorten vrijstelling schenkbelasting in het jaar 2021. Voor een besparing van toekomstige erfbelasting kunt je gebruik maken van deze vrijstellingen. Hierdoor kan je schenkingen doen zonder dat de ontvanger hierover schenkbelasting hoeft te betalen. Het is namelijk de ontvanger van de schenking die de schenkbelasting moet betalen.

Bij schenkingen geldt overigens dat het niet uitmaakt of je elk kwartaal € 500,- schenkt of in één keer € 2.000,-. De fiscus ziet het als één schenking van € 2.000,- die je in het kalenderjaar doet.

Soorten vrijstelling schenkbelasting

  • Ouders kunnen hun kinderen € 6.604,- schenken.
  • Voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar is er een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.881,-.
  • De eenmalige vrijstelling wordt verhoogd tot € 55.996,- als de schenking wordt besteed aan een studie,
  • Als de schenking wordt besteed aan een eigen woning kan de eenmalige vrijstelling verder worden verhoogd naar € 105.302,- (zie hiervoor mijn blog over de jubelton).
  • Een schenking aan een ander dan je eigen kind is vrijgesteld tot een bedrag van € 3.244,-. Bijvoorbeeld een schenking aan kleinkind, een neef of een goede vriend.
  • Laatstgenoemde vrijstelling wordt voor ontvangers in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar eenmalig verhoogd tot € 105.302,- als  de schenking wordt besteed aan een eigen woning (zie hiervoor mijn blog over de jubelton).

Het is goed om te weten dat de vrijstelling per schenker geldt. Een kind kan dus in één jaar van zijn ouders € 6.604,- krijgen en van zijn grootouders een bedrag van € 3.244,-. In totaal ontvangt het kind dus € 7.723,- in één jaar en hoeft daar nul euro schenkbelasting over te betalen. Ouders kunnen ook meerdere kinderen € 6.604,- schenken, want het belastingvrije bedrag geldt per ontvanger.

Meer schenken dan de vrijstelling

Als je meer wilt schenken dan het bedrag dat is vrijgesteld van belasting, dan moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen en moet hij de belasting betalen. Ook als de ontvanger gebruik wil maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet hij aangifte schenkbelasting doen. In de aangifte kan de ontvanger dan aangeven dat hij gebruik wil maken van de verhoogde vrijstelling.
Voor schenkingen in het jaar 2021 kunt u vanaf maart 2021 online bij de Belastingdienst aangifte doen.

Aangifte schenkbelasting

Als je hier klikt kom je bij een overzicht met de gegevens die je nodig hebt voor het invullen van je aangifte. Het is handig om van tevoren alle gegevens te verzamelen, voordat je met het aangifte programma start. Om de aangifte te starten log je in op Mijn Belastingdienst.

soorten vrijstelling schenkbelasting en de regels.

Meer informatie

Wilt u advies hoe u fiscaal vriendelijk vermogen naar de volgende generatie kunt doorgeven, neem dan gerust contact met mij op. Via deze link komt u bij mijn contactgegevens.