Rente op schuldigerkenning, bewaar de rekeningafschriften van de rentebetalingen

Een mooie manier om geld naar de volgende generatie te schenken, zonder dat het geld ook daadwerkelijk over gaat van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de ontvanger, is de zogenaamde schenking onder schuldigerkenning (ook wel schenking op papier genoemd).

Bij zo’n manier van schenken leent de schenker het bedrag dat hij geschonken heeft meteen weer terug. Deze transactie wordt middels een notariële akte vastgelegd. Het is dé aangewezen vorm van vermogensoverdracht voor ouders die onvoldoende vrije middelen ter beschikking hebben, omdat hun vermogen ‘vastzit’ in een onderneming, kunst of woonhuis.

Wat hier wel bij nodig is, is dat de schenker over het terug geleende bedrag een rente betaalt. Die rentebetaling moet ook écht jaarlijks plaatsvinden. Anders is na het overlijden alle moeite voor niets geweest. Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kunt je de schade herstellen door dat alsnog te doen.

Het is verstandig om alle rekeningafschriften van de renteontvangsten zorgvuldig te bewaren. Als de renteontvangsten niet kunnen worden bewezen, is alsnog erfbelasting verschuldigd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie