Relevante gegevens uit de administratie

Meest relevante gegevens uit de administratie

Als je een familielid is overleden is het fijn voor nabestaanden als zij kunnen terugvallen op een boekwerk met de meest relevante gegevens uit de administratie. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost het veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht om overzicht over de financiën te krijgen. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen. Dat doe je in de vorm van een klein boekwerk. Een zogenaamd financieel codicil.

Ik illustreer dit met een praktisch voorbeeld. Stel er is een echtpaar. De man is als eerste overleden. Nu komt de vrouw 7 jaar later te overlijden. Dan is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een erfenis goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Wilt u dit onderwerp eens bespreken, dan kunt u contact opnemen met De Nalatenschapsspecialist. Klik hier voor de contact gegevens.