Erfdeel kleinkinderen in Box 3

Stel je erft van je grootouder. Maar in het testament van de overleden grootouder staat dat het kleinkind het erfdeel pas krijgt uitbetaald als de langstlevende grootouder is overleden. In dat geval heeft het kleinkind een vordering op de langstlevende grootouder en moet deze vordering opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting in Box 3. De grootouder aan de andere kant heeft een schuld aan het kleinkind en neemt deze op in de aangifte inkomstenbelasting in Box 3.

Dit moet niet verward worden met de situatie dat een kind van zijn ouder erft en in het testament van de overleden ouder is opgenomen dat het erfdeel pas uitbetaald hoeft te worden als de langstlevende ouder komt te overlijden. Nu hoeft het kind deze vordering op de langstlevende ouder niet in zijn box 3 op te nemen bij de aangifte inkomstenbelasting. Zoals het kind de vordering niet in Box 3 hoeft op te nemen, kan de ouder het niet als een schuld in Box 3 opvoeren.