Ik moet een erfenis afwikkelen, wie helpt me?

Mensen denken bij het afwikkelen van een erfenis als eerste aan het verdelen van de spullen. Dat is echter maar een deel van wat gedaan moet worden. Elke afwikkeling is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Natuurlijk zijn er zaken die bij elke afwikkeling voorkomen, maar er zijn ook veel activiteiten die specifiek bij een bepaalde erfenis horen.


Vaak is er in een testament iemand binnen de familie als executeur (testamentair) benoemd. Als er geen executeur is aangewezen omdat er bijvoorbeeld geen testament is opgemaakt, dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk executeur. Wat mensen zich echter niet realiseren is dat ze bij hun taak als executeur iemand kunnen inhuren. De kosten hiervan worden dan betaald uit de nalatenschap. Dat betekent dus dat alle erfgenamen meebetalen aan de ingehuurde hulp en de kosten hiervan door meerdere mensen gedragen wordt. 
Het voordeel van het inhuren van specialistische hulp is dat iemand met ervaring de klappen van de zweep kent. De executeur, dan wel de erfgenamen, hoeven het wiel niet zelf uit te vinden en kunnen ontlast worden van het vele werk dat komt kijken bij de afwikkeling van zo’n erfenis. Dat is dan een hele zorg minder.


Wat mensen zich vaak niet realiseren is dát er veel werk komt kijken bij het afwikkelen van een erfenis. Het is een heel proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Het is zaak om het proces in de juiste volgorde af te werken en de regie te voeren over wat gedaan moet worden. Na overlijden komt als eerste de overheid met het verzoek om aangifte erfbelasting te doen. Dan zijn er bancaire zaken die aangepast moeten worden en zijn er allerlei abonnementen en lidmaatschappen die aangepast of opgezegd moeten worden.
Aan het einde van het gehele proces moet er schriftelijk rekening en verantwoording afgelegd worden aan alle erfgenamen, zodat zij hun akkoord kunnen geven over hoe de erfenis is afgewikkeld.


Het is niet vreemd dat deze klus bij nabestaanden regelmatig tot veel stress leidt. De afwikkeling kost veel tijd. Nabestaanden zitten vaak in een fase van hun leven waarin zij het met een baan en gezin al behoorlijk druk hebben. Ook kan de afwikkeling van een erfenis de familierelaties onder druk zetten, met regelmatig blijvende ruzie tot gevolg. Dit kan komen doordat er wantrouwen binnen de familie ontstaat of doordat gevoeligheden uit het verleden zich gaan mengen met de zakelijke afwikkeling. 
Een externe partij die de erfenis afwikkelt biedt hierbij uitkomst omdat deze geen partij kiest. De ervaring die ik sinds 2010 als De Nalatenschapsspecialist heb opgedaan in het afwikkelen van erfenissen heeft mij geleerd hoe belangrijk onpartijdigheid en kennis van zaken is.


Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. We kunnen dan bespreken wat ik kan doen om u te helpen.