Het afwikkelen van een erfenis

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. Er moeten heel wat zaken worden geregeld en belangrijke beslissingen genomen. En dat in een verdrietige periode. Elk erfenis is anders en er zijn geen simpele erfenissen. Ik help u met de afwikkeling. Sinds 2010 heb ik veel, kleine en grote erfenissen, afgewikkeld. Ik ondersteun bij de vele afwegingen die moeten worden gemaakt door de consequenties duidelijk te benoemen. Met mijn ervaring op financieel, juridisch en fiscaal gebied zorg ik ervoor dat de afwikkeling goed verloopt en dat er in de toekomst geen problemen ontstaan.

 • Behoed nabestaanden voor het nemen van verkeerde beslissingen met negatieve gevolgen

 • Werk vanuit een degelijke financieel/economische achtergrond 

 • Weet wat nodig is

 • Neem werk uit handen in verdrietige tijden

 • Heb ervaring met complexe familieverhoudingen

 • Voorkom dat er onenigheid of misverstanden ontstaan

 • Ben creatief in het vertalen van wensen van de cliënt naar aanvaardbare oplossingen

 • Zorg voor een financieel zo gunstig mogelijke afhandeling

 • Onderhoud, indien nodig, de contacten met de verschillende nabestaanden

 • Voorkom dat er achteraf problemen ontstaan

Artikel

Waarom zou ik een testament opstellen?

Wie beslist over de as van de overledene?

Ruzie bij verdelen erfenis

.
Werkwijze

 • STAP_1

  Kennismaking

  Allereerst maken we een vrijblijvend kennismakingsgesprek van één uur. Het doel van dit gesprek is om elkaar te leren kennen en te bespreken hoe ik kan helpen. Dit gesprek op mijn kantoor is zonder kosten. Daarna kunt u beslissen of u gebruik maakt van mijn hulp.

 • STAP_2

  Bevestiging

  U heeft besloten om van mijn hulp gebruik te maken. Ik stuur u een bevestiging van de gemaakte afspraken en vraag u deze voor akkoord retour te sturen (per post of per mail).

 • STAP_3

  Aanpak

  Nu ga ik voor u aan het werk. Als eerste zal ik navraag doen bij het CTR of er een testament is. Verder zal ik u vragen om de laatste aangifte inkomstenbelasting. Als ik die binnen heb kan ik beginnen met het onderzoek of er meer bezittingen zijn dan schulden. Om de erfgenamen te kunnen vertegenwoordigen zal ik ook juridische documenten moeten laten opstellen bij de notaris (verklaring van executele). Met die verklaring is het voor instanties toegestaan om mij informatie te verstrekken over de overledene, kan ik contracten wijzigen of beëindigen en kan ik de bank opdrachten geven. Gedurende het proces hou ik erfgenamen periodiek op de hoogte van de stand van zaken.

 • STAP_4

  Wettelijke verplichtingen

  Er moet aangifte erfbelasting worden gedaan. Hier zal ik een staat van bezittingen en schulden voor opstellen. Ik regel de aangifte erfbelasting en doe de controle van de aanslag die de Belastingdienst tenslotte oplegt. Helaas kan het soms meer dan een jaar duren voordat de Belastingdienst de aanslag oplegt. Verder regel ik dat er aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan en doe de controle hiervan.

 • STAP_5

  Administratie

  De administratie zal ik up-to-date maken naar de nieuwe situatie. Uitzoeken welke abonnementen en lidmaatschappen er zijn en deze opzeggen/aanpassen. Instanties benaderen om de tenaamstelling aan te passen. Uitzoeken welke automatisch incasso’s er zijn en beëindigen waar nodig. Uitzoeken welke lopende contracten er zijn en deze wijzigen/opzeggen.

 • STAP_6

  Praktische zaken

  Misschien moet een huis leeggeruimd worden of moeten er roerende zaken verkocht worden. Ik zal ik hier zorg voor dragen en overleg met u wat uw wensen zijn. Ook bij de verdeling van roerende zaken kan ik ondersteuning bieden.

 • STAP_7

  Rekening en verantwoording

  Als alle belasting is betaald en de vorderingen zijn geïnd, zal ik voor de erfgenamen een overzicht maken van de mutaties op de bankrekening(en) vanaf datum overlijden. Zo kunnen de erfgenamen controleren hoe de erfenis is beheerd. Aan alle erfgenamen zal ik tenslotte decharge vragen en dan is de erfenis afgewikkeld. 

Door mijn ruime ervaring in het afwikkelen van erfenissen weet ik wat nodig is. Ik behoed mijn cliënten voor stappen die nadelig kunnen uitpakken. Als neutrale buitenstaander kan ik zakelijk optreden in complexe familieomstandigheden. Dat voorkomt problemen achteraf. Ik zorg er ook voor dat de hele afwikkeling helder verloopt en in een zo beperkt mogelijke tijd is afgehandeld. Ik geef u de rust en zekerheid dat de erfenis deskundig wordt afgewikkeld.

© Copyright 2021 - De nalatenschapsspecialist