Hulp bij afwikkelen erfenis

Hulp bij het afwikkelen van een erfenis door de Nalatenschapsspecialist zal u ontzorgen. U kunt er op vertrouwen dat alle wettelijke verplichtingen voor u worden afgehandeld, uw financiële administratie up-to-date is en dat alle praktische zaken voor u worden geregeld. De kans op onmin binnen de familie wordt ook verkleind.

Hiermee heeft u rust en zekerheid dat de erfenis adequaat wordt afgewikkeld en kunt u uw tijd besteden aan zaken die voor u belangrijk zijn.

Want wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. Dat is mijn 10 jaar ervaring als nalatenschapsspecialist. Er moeten heel wat zaken worden geregeld en belangrijke beslissingen genomen. En dat vaak in een verdrietige periode. Elke erfenis is anders en heeft zo zijn unieke zaken die geregeld moeten worden of waar beslissingen over moeten worden genomen. Daarbij komt dat je misschien maar één of twee keer in je leven een erfenis hoeft af te wikkelen. Kortom, niet vaak genoeg om ervaring op te doen en te weten wat de valkuilen zijn in dit traject.

Ingewikkeldheid afwikkelen erfenis

Bij het afwikkelen van een erfenis komt emotie kijken. Emotie kan inzicht vertroebelen en maakt het lastig om de taak puur zakelijk te behandelen.

Na het overlijden wordt je door de wet gedwongen om bepaalde zaken te regelen. Het meest bekende is de aangifte erfbelasting. Deze moet binnen 8 maanden na datum overlijden bij de Belastingdienst binnen zijn. Dat lijkt veel tijd, maar dat is het niet. Voor de aangifte erfbelasting moet je namelijk veel informatie verzamelen. Om deze informatie te verkrijgen moet je met diverse instanties contact opnemen. Dan zijn er nog allerlei keuzes die je moet maken om bij de aangifte zo veel mogelijk gebruik te maken van alle fiscale mogelijkheden. Hiermee kan je immers de erfbelasting zo laag mogelijk zien te houden. Is er een testament, dan zijn er vaak zelfs nóg meer keuzemogelijkheden. Hiervoor moet je wel in staat zijn om te begrijpen welke mogelijkheden de wet en eventueel het testament biedt en welke keuze in jouw situatie het beste is.

Een ander onderdeel dat nodig is, betreft de aangifte inkomstenbelasting. Die doe je meteen nadat iemand is overleden. Het resultaat van de aangifte inkomstenbelasting heb je weer nodig voor de aangifte erfbelasting.

Dan is het verder zaak een goede communicatie te verzorgen met alle erfgenamen. Een gebrekkige en onvolledige communicatie vormt een voedingsbodem om ruzie tussen de erfgenamen te krijgen. En dat is iets wat je te alle tijden wilt voorkomen.

Tenslotte is er nog een hoop financiële administratie die opgeruimd moet worden en aangepast aan de nieuwe situatie. Ook hiervoor is veel contact nodig met uiteenlopende instanties en bedrijven.

Werk Nalatenschapsspecialist

De Nalatenschapsspecialist kan hulp bieden en adviseren. Hij wordt niet beïnvloedt door emotie. Hij heeft veel ervaring met het afwikkelen van erfenissen en kent daardoor de klappen van de zweep. Weet ook waar de valkuilen zitten en heeft kennis van zaken om analyses uit te voeren van de mogelijkheden die het testament biedt. Door de jarenlange ervaring in de financiële wereld is de Nalatenschapsspecialist ook in staat de keuze mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dus niet alleen vanuit een juridische blik, maar ook vanuit een financiële en fiscale invalshoek.

Wat ook prettig is, is dat de Nalatenschapsspecialist gedegen kennis heeft van erfbelasting. Hierdoor is hij in staat de aangifte erfbelasting te controleren en toe te zien dat er van de meest optimale fiscale mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Hiermee wordt bereikt dat er niet onnodig te veel erfbelasting wordt betaald.

Resultaat

Door het inschakelen van de nalatenschapsspecialist wordt u ontzorgd. U kunt er op vertrouwen dat alle wettelijke verplichtingen voor u worden afgehandeld, uw financiële administratie up-to-date is en dat alle praktische zaken voor u worden geregeld. De kans op onmin binnen de familie wordt ook verkleind.

Hiermee heeft u rust en zekerheid dat de erfenis adequaat wordt afgewikkeld en kunt u uw tijd besteden aan zaken die voor u belangrijk zijn.

Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

.
Werkwijze

 • STAP_1

  Kennismaking

  Allereerst maken we een vrijblijvend kennismakingsgesprek van één uur. Het doel van dit gesprek is om elkaar te leren kennen en te bespreken hoe ik kan helpen. Dit gesprek op mijn kantoor is zonder kosten. Daarna kunt u beslissen of u gebruik maakt van mijn hulp.

 • STAP_2

  Bevestiging

  U heeft besloten om van mijn hulp gebruik te maken. Ik stuur u een bevestiging van de gemaakte afspraken en vraag u deze voor akkoord retour te sturen (per post of per mail).

 • STAP_3

  Aanpak

  Nu ga ik voor u aan het werk. Als eerste zal ik navraag doen bij het CTR of er een testament is. Verder zal ik u vragen om de laatste aangifte inkomstenbelasting. Als ik die binnen heb kan ik beginnen met het onderzoek of er meer bezittingen zijn dan schulden. Om de erfgenamen te kunnen vertegenwoordigen zal ik ook juridische documenten moeten laten opstellen bij de notaris (verklaring van erfrecht). Met die verklaring is het voor instanties toegestaan om mij informatie te verstrekken over de overledene, kan ik contracten wijzigen of beëindigen en kan ik de bank opdrachten geven. Gedurende het proces hou ik erfgenamen periodiek op de hoogte van de stand van zaken.

 • STAP_4

  Wettelijke verplichtingen

  Er moet aangifte erfbelasting worden gedaan. Hier zal ik een staat van bezittingen en schulden voor opstellen (boedelbeschrijving). Ik regel de aangifte erfbelasting en doe de controle van de aanslag die de Belastingdienst tenslotte oplegt. Helaas kan het soms meer dan een jaar duren voordat de Belastingdienst de aanslag oplegt. Verder regel ik dat er aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan en doe de controle hiervan.

 • STAP_5

  Administratie

  De administratie zal ik up-to-date maken naar de nieuwe situatie. Uitzoeken welke abonnementen en lidmaatschappen er zijn en deze opzeggen/aanpassen. Instanties benaderen om de tenaamstelling aan te passen. Uitzoeken welke automatisch incasso’s er zijn en beëindigen waar nodig. Uitzoeken welke lopende contracten er zijn en deze wijzigen/opzeggen.

 • STAP_6

  Praktische zaken

  Misschien moet een huis leeggeruimd worden of moeten er roerende zaken verkocht worden. Ik zal ik hier zorg voor dragen en overleg met u wat uw wensen zijn. Ook bij de verdeling van roerende zaken kan ik ondersteuning bieden.

 • STAP_7

  Rekening en verantwoording

  Als alle belasting is betaald en de vorderingen zijn geïnd, zal ik voor de erfgenamen een overzicht maken van de mutaties op de bankrekening(en) vanaf datum overlijden. Zo kunnen de erfgenamen controleren hoe de erfenis is beheerd. Aan alle erfgenamen zal ik tenslotte decharge vragen en dan is de erfenis afgewikkeld. 

Voordelen voor u:

 • Toegang tot een expert die vele jaren ervaring heeft met het traject van het afwikkelen van een erfenis

 • Bekend met de valkuilen van het afwikkelen van een erfenis

 • Objectief en onpartijdig advies

 • Voorkomen dat verkeerde beslissingen worden genomen die op een later moment negatieve gevolgen hebben

 • Voorkomen van ruzie binnen de familie

 • Besparing van tijd, energie en vaak ook kosten

 • U heeft te maken met slechts één contactpersoon

 • Voorkomen dat er achteraf problemen ontstaan

 • Toegang tot expertise in het omgaan met complexe familieverhoudingen

 • Voorkomen dat er onenigheid of misverstanden ontstaan

 • Ondersteuning door een generalist met kennis van verschillende disciplines (financieel, fiscaal, juridisch), maar puur gericht op erfenis kwesties

Door mijn ruime ervaring in het afwikkelen van erfenissen weet ik wat nodig is. Ik behoed mijn cliënten voor stappen die nadelig kunnen uitpakken. Als neutrale buitenstaander kan ik zakelijk optreden in complexe familieomstandigheden. Dat voorkomt problemen achteraf. Ik zorg er ook voor dat de hele afwikkeling helder verloopt en in een zo beperkt mogelijke tijd is afgehandeld. Ik geef u de rust en zekerheid dat de erfenis deskundig wordt afgewikkeld.

Artikel

Belastingrente voorkomen

Het vergeten testament

Waarom een testament opstellen?

Wie beslist over as overledene?

© Copyright 2021 - De nalatenschapsspecialist