Het vergeten testament

Hou zou je het vinden als je vergeten bent dat je ooit een testament hebt opgesteld en de situatie in de jaren hierna zo is verandert dat je erfenis bij je overlijden heel anders verloopt dan je toentertijd gepland had.

In de praktijk gebeurt het. Mensen maken een testament vanwege bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld iemand wil zijn partner onterven. Om te voorkomen dat de partner bij overlijden toch nog erft stelt betreffende persoon een testament op. Maar in datzelfde testament stonden ook nog wat andere zaken. Bijvoorbeeld dat broer, zus en een goed doel enig erfgenaam moesten zijn.
Jaren later is betreffende persoon vergeten dat hij een testament heeft opgesteld. Maar in de tussentijd zijn de broer en zus wel al overleden. Volgende stukje beschrijft een praktijkvoorbeeld waar een klant mij over belde. De klant vroeg of er nog iets te herstellen was.

Dit is wat er was gebeurd

Niet zo lang geleden werd ik gebeld door een meneer Karel Pieterszoon (zomaar een bedachte naam). Meneer Pieterszoon is 50 jaar. Hij heeft een zus Wanda (ook zomaar een bedachte naam) en zij is 53 jaar.  

Karel belt me en zegt dat zijn tante Mart (81 jaar) net is overleden. Tante laat geen echtgenoot of kinderen achter. Tante Mart lag 36 jaar geleden in scheiding en had om die reden toen een testament opgesteld. Ze wilde voorkomen dat haar partner van haar zou erven voor het geval ze kwam te overlijden voordat de scheiding rond was. In het testament had ze haar man onterfd en haar broer, haar zus (de moeder van Karel en Wanda) en een goed doel als enig erfgenaam benoemd.

De broer en zus van Tante Mart overlijden eerder dan tante zelf. Het gevolg is dat volgens het testament van 36 jaar geleden, alleen nog het goede doel overblijft als erfgenaam. Het goede doel erft dus al het vermogen van tante Mart.

Nu komt tante Mart te overlijden. Door haar overlijden waren Karel en Wanda niet alleen verdrietig maar later ook verbijsterd. Zij hadden namelijk heel goed contact met tante Mart en waren de laatste jaren mantelzorger voor haar. In die periode wilde tante dingen voor haar nalatenschap regelen en besprak  dat met Karel en Wanda. Ze gaf aan dat ze een deel van haar vermogen wilde nalaten aan een goed doel en een deel aan familie. Maar in die gesprekken had ze nooit gezegd dat ze al een testament had. Ze had ook nooit te kennen gegeven dat ze haar gehele vermogen wilde nalaten aan één goed doel. Daarbij komt ook nog eens dat ze in de gesprekken met haar neef en nicht een ander goed doel noemde dan, naar later bleek, het goede doel dat in het testament was opgenomen.

Het testament was zo lang geleden opgesteld, dat tante het waarschijnlijk was vergeten. Maar het punt is dat het meer up-to-date was bij haar overlijden. De scheiding had al plaatsgevonden en haar broer en zus waren al overleden. 

Het gevolg is dat de gehele erfenis naar een goed doel gaat. Verder dat het een ander goed doel is dan waar tante de laatste jaren over sprak en last but not least dat neef Karel en nicht Wanda niks van haar erven. Karel heeft nog met het goede doel contact opgenomen om te bespreken of er nog iets te regelen was, dat de familie ook nog iets erft. Maar dat is niet mogelijk. Het testament is de uiterste wil van de overledene en daar kan je niets meer aan veranderen als de persoon in kwestie is overleden. Je moet de regels van het testament respecteren en dus gaat alles naar het goede doel.

Testament up-to-date houden

Wat we met dit praktijkvoorbeeld zien is dat het belangrijk is om je testament up-to-date te houden. Ook al denk je dat je het indertijd goed geregeld hebt, dan nog is het verstandig om iedere 4 jaar het testament na te lezen en te kijken of het écht je uiterste wil is. 

Contact opnemen

Ik heb al veel mensen geholpen hun testament up-to-date te maken. Jong en oud. Ze hadden in veel gevallen niet verwacht dat er nog zo veel aangepast moest worden en dat er zo veel mogelijk is.

Het helpt om een specialist in de arm te nemen en samen het testament weer eens tegen het licht te houden. Een objectieve buitenstaander kan hierbij van grote waarde zijn. Een buitenstaander die zaken vanuit een financiële, fiscale en juridische hoek kan bekijken. Neem gerust contact met mij op voor een afspraak. Ik help u graag verder.

Contact

Klik op contact voor mijn contactgegevens.