Goed nadenken voordat je een erfenis zuiver aanvaardt

Stel u staat in een testament genoemd als erfgenaam, dan bent u al snel geneigd deze te aanvaarden. Toch is het verstandig om eerst te bekijken of er meer bezittingen dan schulden zijn. Als u een erfenis namelijk accepteert (zuiver aanvaarden), dan erft u niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. Zijn de schulden hoger dan de bezittingen dan kom u van een koude kermis thuis als u de erfenis zuiver zou aanvaarden. U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Handelingen die leiden tot zuiver aanvaarden

Het is goed om te weten dat je soms al een erfenis zuiver aan het aanvaarden bent zonder dat je daar erg in hebt. Voorbeelden van handelingen die er toe leiden dat u een erfenis zuiver aanvaardt zijn:
  • het leeghalen van de woning van de erflater en bepalen wat er met de spullen gebeurt;
  • het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers;
  • de verkoop van de woning van de erflater;
  • het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
  • het innen van tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met schuldenaren;
  • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
  • het erkennen van een schuld van de nalatenschap;
  • het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het rekeningtegoed van de erflater wordt vrijgegeven;
  • het instellen van rechtsvorderingen die een erfgenaam toekomen.

Inventariseer bezittingen en schulden

Om te voorkomen dat u straks opgescheept zit met meer schulden dan bezittingen, kunt u de erfenis ook beneficiair aanvaarden. Binnen een periode van drie maanden na overlijden van de erflater moet u beslissen of u zuiver of beneficiair wilt aanvaarden. U moet dus gaan inventariseren wat de bezittingen en schulden van de nalatenschap zijn om tot een goede beslissing te komen. Als u verwacht dat er veel schulden zijn, maar nog niet zeker weet of die hoger zijn dan de waarde van de bezittingen dan zou u de erfeis ook beneficiair kunnen aanvaarden. Blijkt dan na grondig onderzoek dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan kunt u de erfenis alsnog verwerpen. U wordt dan met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U erft dan geen vermogen meer en u hoeft de schulden niet met uw privé vermogen te voldoen.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij de rechtbank en moet u de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels afwikkelen. Dit vereist wel enige expertise. Hiervoor kunt u hulp inroepen van De Nalatenschapsspecialist.

Hulp nodig

Voor hulp bij het afwikkelen van een erfenis kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik kan u alle werkzaamheden uit handen nemen. Zo kunt u er gerust op zijn dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan en dat alle praktische zaken worden geregeld.