Financieel misbruik ouderen voorkomen

Financieel misbruik herkennen

Mijn oog viel op een interessant artikel in het ONS magazine van KBO-Brabant. Ouderen zijn vaak de dupe van financieel misbruik door een naaste. Dat kan lange tijd onopgemerkt blijven. De notaris krijgt niet meteen argwaan bij aanpassing van het testament en de wijkverpleegkundige vraagt in de regel niet naar geldzaken. Het kan enorm helpen als beide beroepsgroepen elkaar weten te vinden. Vanuit die gedachte namen Oscar Balkenende en Nickey Smelt het initiatief voor Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden. Hierdoor zijn lokaal de lijnen kort naar tal van relevante professionals en organisaties om goed voorgelicht te worden over voorkomen van misbruik in een afhankelijkheidsrelatie of om bij een niet-pluis-gevoel te helpen aanpakken. Lees hier het artikel .

Financieel misbruik voorkomen

Helaas heb ik in mijn werk al meerdere verhalen aan moeten horen van misbruik van ouderen. Vreemd genoeg komt het vaak voor dat de mensen die in vertrouwen waren genomen, dat die juist misbruik maken. Het gebeurt binnen de familie maar ook bij verzorgingstehuizen en door andere vertrouwenspersonen.


Mijn advies is om tijdig een levenstestament op te stellen. In het levenstestament kan je iemand aanstellen die je zakelijke en/of medische belangen zal behartigen als het je zelf minder goed gaat. Denk hierbij aan contact met de bank en het beheer van de bankrekeningen. Omdat je niet weet wanneer het slechter met je gaat is het goed om hier over na te denken als je nog goed in je vel zit en nog geen kwalen hebt. Als je dan een volmacht aan iemand geeft, dan raad ik ook aan om na te denken over een controle mechanisme. Laat de gevolmachtigde bijvoorbeeld jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan iemand anders die geen belanghebbende is. Dat kan een familielid zijn, maar je zou ook een notaris kunnen vragen. Hiermee zorg je er voor dat er controle wordt uitgevoerd op het handelen van de gevolmachtigde en dat deze persoon niet in de verleiding komt iets te doen wat niet in het belang is van degene van wie het levenstestament is (de volmachtgever).

Financiële administratie

Als nalatenschapsspecialist kan ik ook als gevolmachtigde optreden. In dat geval voer ik de financiële administratie en regel ik alle praktische zaken. En ook in dat geval is het goed dat een derde partij mij controleert. Zo kan iedereen gerust zijn dat er niet iets gebeurt dat niet in het belang van de volmachtgever is. Neem gerust contact met mij op om u over dit onderwerp te laten adviseren. Ik ben bereikbaar onder nummer 06 12 44 55 01 of u stuur mij een bericht via het contactformulier