Ervaringen van cliënten

Redder in nood
‘Ubbo was mijn redder in nood toen ik omkwam in de administratieve rompslomp na het overlijden van mijn ouders. Hij heeft mij zeer deskundig geholpen bij 1. de aangifte van erfbelasting en 2. een overzicht te maken van de financiën en 3. bij het afhandelen van het testament en 4. Bij alle administratieve handelingen eromheen. Ubbo is zeer nauwkeurig, stipt en ‘trustworthy’, wat het zeer prettig maakt om met hem samen te werken.’

Mevrouw M. Alma

Betrouwbaar en nauwkeurig
‘Wij hebben Ubbo ingeschakeld toen we bezig waren met ons testament. Onze notaris beval hem aan. Wij zijn, net als veel andere ‘gewone’ burgers, niet zo goed in het lezen en interpreteren van juridische taal. We hebben Ubbo laten weten wat we graag wilden. Hij is een meester in het nauwkeurig doorvragen. Hij combineert zakelijkheid goed met emoties, want die spelen toch altijd een rol bij het nadenken over een testament. Er komen in zo’n gesprek met hem zaken naar voren die in een gesprek met de notaris niet de revue waren gepasseerd. Daardoor wordt de kern van de wensen duidelijk. Wij wisten niet van het bestaan van een nalatenschapsplanner. Ubbo heeft ons enorm geholpen en wij kunnen hem van harte aan bevelen. We hebben zelfs besloten dat hij na ons overlijden onze zaken af zal handelen als executeur testamentair. Hij beschikt over de eigenschappen die daarvoor nodig zijn: hij is betrouwbaar en nauwkeurig.’

De heer & mevrouw van Es

Plezierige en vruchtbare samenwerking
‘U heeft de zakelijke belangen van mijn vriendin, die ik aan u had toevertrouwd op voortreffelijke wijze behartigd. Daarnaast heeft u vanaf de eerste ontmoeting veel begrip getoond voor de persoon van mijn vriendin en haar complexe levensomstandigheden, waarmee u direct haar vertrouwen won. Daar wil u graag voor bedanken. Ik heb onze samenwerking als bijzonder vruchtbaar en plezierig ervaren.’

Mevrouw D. Bosch van Rosenthal

Ubbo heeft mij veel zorgen en geld bespaard
‘Als je de verdeling van je nalatenschap wilt regelen, ga je doorgaans naar de notaris. Maar wat wil je eigenlijk geregeld hebben en wat staat er precies in eerder opgemaakte testamenten van bijvoorbeeld je inmiddels overleden man? Tegen die vragen liep ik aan en ik stelde mijn gang naar de notaris uit. Vooral omdat ik niet goed wijs werd uit eerder opgemaakte stukken. Totdat ik Ubbo Boellaard ontmoette en hij mij aan de hand nam en leidde door het dichte woud van notariële akten, ambtelijke formuleringen, juridische vereisten en belastingrompslomp. Een aanrader! Hij heeft me veel zorgen en geld bespaard en ervoor gezorgd dat mijn erfgenamen uiteindelijk tevreden zullen achterblijven, waardoor ik met goed geval mijn handtekening onder het nieuwe testament kon zetten.’

Mevrouw A. Meurs

© Copyright 2019 - De nalatenschapsspecialist