Ervaringen van cliënten

Via het internet kwam ik in aanraking met Ubbo. Ik zat met een vraag over het herstellen van niet betaalde rentes over schenkingen op papier over aantal jaren. Via mijn accountant had ik bepaalde richtlijn gekregen, die vlgs Ubbo totaal niet klopte en zou als ik dat had had gevolgd mijn kinderen na mijn overlijden veel geld kosten. Ubbo rekende mij voor dat over de gemiste rentebetaling rente op rente moet worden betaald, wat ook het enige juiste advies was. Met veel dank Ubbo!

Inzicht in financiën
Onze situatie is niet erg doorsnee, maar we hebben dankzij de adviezen en input van Ubbo onze testamenten kunnen opstellen. Daarnaast heeft Ubbo ons ook inzicht gegeven in onze financiële toekomst, waardoor we nu veel beter weten waar we staan en daar ook naar kunnen handelen. Ik kan Ubbo dan ook van harte aanbevelen wanneer je inzicht wil verkrijgen in je huidige en toekomstige financiële situatie en je behoefte hebt om e.e.a. vast te leggen in een testament.

Testament en samenlevingscontract
Wij hebben een heel fijne samenwerking gehad met Ubbo. Door zijn expertise in te schakelen weet je zeker dat alles wordt meegenomen in het testament (en in ons geval ook het samenlevingscontract). Dingen waarover je zelf niet nadenkt, maar wel heel belangrijk zijn bespreekt hij met je en hij doet de vertaling van en naar de notaris. Ik raad je niet alleen aan om deze zaken voor later te regelen maar ten zeerste om dit samen met Ubbo te doen!

Second opinion
Bij de koop van ons eerste huis wilden we ook een samenlevingscontract en testament vastleggen. Bij de notaris kregen we een “standaard” verhaal. Hierbij heb ik Ubbo om advies gevraagd en hij heeft ons super geholpen. Ubbo stelde vragen en gaf advies over onderwerpen waar wij niet bij stil stonden en de notaris geen (volledig) antwoord op kon geven. Nu hebben we alles naar onze wens in kunnen vullen en is voor de toekomst alles geregeld. Bedankt voor je top service Ubbo!

Plezierige en vruchtbare samenwerking
‘U heeft de zakelijke belangen van mijn vriendin, die ik aan u had toevertrouwd op voortreffelijke wijze behartigd. Daarnaast heeft u vanaf de eerste ontmoeting veel begrip getoond voor de persoon van mijn vriendin en haar complexe levensomstandigheden, waarmee u direct haar vertrouwen won. Daar wil u graag voor bedanken. Ik heb onze samenwerking als bijzonder vruchtbaar en plezierig ervaren.’

Betrouwbaar en nauwkeurig
‘Wij hebben Ubbo ingeschakeld toen we bezig waren met ons testament. Onze notaris beval hem aan. Wij zijn, net als veel andere ‘gewone’ burgers, niet zo goed in het lezen en interpreteren van juridische taal. We hebben Ubbo laten weten wat we graag wilden. Hij is een meester in het nauwkeurig doorvragen. Hij combineert zakelijkheid goed met emoties, want die spelen toch altijd een rol bij het nadenken over een testament. Er komen in zo’n gesprek met hem zaken naar voren die in een gesprek met de notaris niet de revue waren gepasseerd. Daardoor wordt de kern van de wensen duidelijk. Wij wisten niet van het bestaan van een nalatenschapsspecialist. Ubbo heeft ons enorm geholpen en wij kunnen hem van harte aan bevelen. We hebben zelfs besloten dat hij na ons overlijden onze zaken af zal handelen als executeur testamentair. Hij beschikt over de eigenschappen die daarvoor nodig zijn: hij is betrouwbaar en nauwkeurig.’

Ubbo heeft mij veel zorgen en geld bespaard
‘Als je de verdeling van je nalatenschap wilt regelen, ga je doorgaans naar de notaris. Maar wat wil je eigenlijk geregeld hebben en wat staat er precies in eerder opgemaakte testamenten van bijvoorbeeld je inmiddels overleden man? Tegen die vragen liep ik aan en ik stelde mijn gang naar de notaris uit. Vooral omdat ik niet goed wijs werd uit eerder opgemaakte stukken. Totdat ik Ubbo Boellaard ontmoette en hij mij aan de hand nam en leidde door het dichte woud van notariële akten, ambtelijke formuleringen, juridische vereisten en belastingrompslomp. Een aanrader! Hij heeft me veel zorgen en geld bespaard en ervoor gezorgd dat mijn erfgenamen uiteindelijk tevreden zullen achterblijven, waardoor ik met goed geval mijn handtekening onder het nieuwe testament kon zetten.’

Redder in nood
‘Ubbo was mijn redder in nood toen ik omkwam in de administratieve rompslomp na het overlijden van mijn ouders. Hij heeft mij zeer deskundig geholpen bij 1. de aangifte van erfbelasting en 2. een overzicht te maken van de financiën en 3. bij het afhandelen van het testament en 4. Bij alle administratieve handelingen eromheen. Ubbo is zeer nauwkeurig, stipt en ‘trustworthy’, wat het zeer prettig maakt om met hem samen te werken.’

© Copyright 2021 - De nalatenschapsspecialist