Hulp bij testament opstellen

Vrienden van mij kregen onlangs de vraag van hun kinderen of ze belangrijke zaken hadden vastgelegd voor het geval ze zouden overlijden. Mijn vrienden moesten het antwoord schuldig blijven. Ze hadden niets vastgelegd en geen testament opgesteld. Het zou raadzaam zijn hulp in te roepen voor het opstellen van een testament.

Het is nu een goede tijd om daar eens over na te denken. Een testament opstellen is geen ingewikkeld proces. Bedenk dat u een testament ook altijd kunt veranderen. Het is een prettig idee als dat goed geregeld is. Voor uzelf en voor anderen. Ik help u graag de juiste stappen te nemen en niets over het hoofd te zien. U houdt altijd de regie.

Plus online heeft een kort filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wie er erft als u geen testament heeft.

Ik kan hulp bieden om uw gedachten te formuleren voor het opstellen van uw testament. U kunt mij altijd mailen of bellen op 06 12 44 55 01.

Voorkom ruzie bij erven

De mensen van wie je houdt, zouden met al hun spullen moeten sterven. Hiermee verwoord schrijver en Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez de zorgen van veel mensen dat de familieverhoudingen door overlijden worden verstoord. In elke familie zitten wel ergens (onzichtbare) scheurtjes in de onderlinge relaties. Een niet goed geregelde erfenis kan die scheurtjes doen opensplijten tot onherstelbare schade. En vaak gaat het niet om het saldo op de spaarrekening of het effectendepot. De échte problemen ontstaan bij de verdeling van het tafelzilver, de antieke kastjes en de schilderijen: erfstukken met een emotionele waarde.


Als De Nalatenschapsspecialist wikkel ik sinds 2010 nalatenschappen af en word ik ook ingeroepen ruzies tussen de erfgenamen te beslechten. Veel van de ruzies zijn te voorkomen door in het testament al aan te geven welk kind welke spullen mag krijgen. Als de kinderen daarna onderling nog spullen willen ruilen is dat altijd nog mogelijk. Maar er hoeft geen ruzie over gemaakt te worden, want als erflater heb je al bepaald dat een bepaald kind op een bepaald goed recht heeft.


Wat ook helpt om ruzie te voorkomen, danwel te beslechten, is om een derde partij in te huren om de nalatenschap (verder) af te wikkelen. Ik merk dat als ik ingehuurd word door de executeur testamentair om de nalatenschap (verder) af te wikkelen, de erfgenamen minder wantrouwend zijn. Samen met een heldere communicatie met de erfgenamen resulteert dit in een afwikkeling zonder verstoring van de onderlinge familieverhoudingen.

Neem gerust contact op om te bespreken hoe ik kan helpen bij de afwikkeling van de erfenis.

Financieel codicil opstellen voorkomt gedoe bij het afwikkelen van een nalatenschap

Als je een familielid hebt moeten begraven, komt daarna -het is onvermijdelijk- het afwikkelen van de nalatenschap. Naast koffers vol oude foto’s, kindertekeningen en andere herinneringen, zijn er de geldzaken. Vaak kost dit veel meer moeite dan men van tevoren had verwacht. Dit kan je voorkomen door relevante gegevens bij leven al te verzamelen in de vorm van een financieel codicil.

Stel dat van een echtpaar, de man als eerste is overleden. Bij overlijden daarna van de vrouw is het nodig om de aanslag erfbelasting van de man bij de hand te hebben. In combinatie met wat de man in zijn testament heeft aangegeven, bepaalt dit mede de hoogte van het vermogen dat de vrouw nalaat. Hoe lager het vermogen is hoe minder erfbelasting betaald hoeft te worden na het overlijden van de vrouw. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, van gegevens die nodig zijn om een nalatenschap goed af te wikkelen. De Nalatenschapsspecialist kan helpen bij het opstellen van een overzicht van de relevante gegevens, die na overlijden nodig zijn om de geldzaken van een nalatenschap snel en efficiënt af te wikkelen.

Erfbelasting onderschat

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Veel mensen zijn tijdens leven bezig om op elke euro inkomstenbelasting te besparen. Na hun overlijden laten ze echter vele duizenden euro’s liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Slimme huwelijkse voorwaarden plus een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld opleveren, al profiteer je er zelf niet meer van.

Daarnaast is het ook na overlijden zaak om goed te bedenken wat de mogelijkheden zijn om de erfenis te aanvaarden. Zelfs als de overledene geen testament had, zijn er bij wet nog keuzemogelijkheden om in de toekomst erfbelasting te besparen. Van belang is wel om de keuze te maken alvorens de aangifte erfbelasting in te dienen. Bedenkt dus goed wat die mogelijkheden zijn voordat je de aangifte erfbelasting doet. Zo’n gesprek doe je beter met iemand die weet hoe het erfrecht in elkaar zit, dan met iemand die vooral verstand heeft van inkomstenbelasting. Erfrecht, en daarmee samenhangend erfbelasting, is een apart vak en het is niet gezegd dat de accountant/belastingconsulent ook op dit gebied voldoende kennis van zaken heeft. Wilt u meer weten wat u kunt doen, neem dan gerust contact met mij op.

Stiefkind als erfgenaam? Leg het vast in een testament!

Als Peter, de tweede echtgenoot van Anneke, overlijdt, blijken alleen hun gezamenlijke dochters van hun vader te erven. Zoon Willem, weliswaar kind uit een eerder huwelijk van Anneke maar gevoelsmatig hun gezamenlijke zoon, heeft nergens recht op. Een onaangename verrassing. En volgens Anneke zeker niet wat Peter voor ogen had. Helaas worden mensen vaker op een vergelijkbare wijze onaangenaam – en te laat – verrast. Een stiefkind als erfgenaam moet je in een testament vastleggen.

Automatisch erven
Stiefkinderen, soms maken ze al zo lang deel uit van een samengesteld gezin dat de stiefouder ze net zo lief heeft als zijn of haar eigen kinderen. Vanzelfsprekend zijn zij ook erfgenaam als hij of zij komt te overlijden, zo denkt de stiefouder. Het is goed om te weten dat dit een misverstand is. Het is niet vanzelfsprekend. Waar eigen kinderen, ook als dat niet in een testament is vastgelegd, automatisch van hun ouders erven, geldt dat niet voor stiefkinderen van stiefouders. De Nederlandse wet stelt nu eenmaal dat stiefkinderen niet van stiefouders erven. Wie dat wel wil, op dezelfde dan wel een andere manier als zijn eigen kinderen, zal zijn stiefkinderen als erfgenamen moeten benoemen in een testament. Alleen op die manier kan worden afgeweken van wat er in de wet staat.

Dezelfde belastingschijf
Maar het is toch wel zo dat stiefkinderen in dezelfde belastingschijf voor de erfbelasting vallen als eigen kinderen? Het is een veelgehoorde vraag en misschien zelfs de reden voor het misverstand. Inderdaad vallen stiefkinderen in dezelfde, voordelige belastingschijf (10-20 %) als eigen kinderen, maar alleen wanneer ze vermeld staan in het testament. Had Peter een testament laten opmaken waarin hij zijn stiefzoon als mede-erfgenaam had aangewezen, dan had Willem hetzelfde geërfd als zijn halfzussen.

Waar kunnen nabestaanden je wachtwoorden vinden als je bent overleden?

Ik heb al vele nalatenschappen afgewikkeld. Eén ding dat ik altijd weer tegenkom is dat nabestaanden niet alle wachtwoorden weten. Het opzeggen van bijvoorbeeld een LinkedIn of Facebook account wordt daarmee heel moeilijk. Maar ook bijvoorbeeld als de overledene een bankrekening heeft bij een bank zonder een fysiek aanspreekpunt zoals bijvoorbeeld Robeco. Je bent dan overgeleverd aan een call center en dat levert vaak vele telefoontjes op en irritatie. Als je een nalatenschap afwikkelt, is dat nou net niet wat je wil.

Ik kan daarom de digitale kluis van Digizeker sterk aanbevelen. Het is een online kluis die de notaris voor je aanmaakt. In deze digitale kluis kan je de inloggegevens van al je accounts veilig opslaan. Je hebt dan vanaf elke computer zelf toegang tot dit dossier. Je kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen, en wachtwoorden terugzoeken. Wanneer je wachtwoorden van je accounts wijzigt, sla je die gewijzigde wachtwoorden ook in Digizeker op.

Digizeker voorkomt spookprofielen
Dankzij Digizeker kunnen nabestaanden je profielen op internet verwijderen. Dit voorkomt dat sociale netwerk websites zoals Facebook nog jarenlang verjaardagsherinneringen naar je contacten sturen. Je inloggegevens gaan gegarandeerd nooit verloren, maar worden veilig bewaard en zijn altijd voor je bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer je die gegevens zelf in je computer opslaat. Je computer kan immers crashen, en dan bent je die gegevens kwijt. Dat is bij Digizeker uitgesloten.

Digitale sleutel bij de notaris
De notaris bewaart een tweede digitale sleutel van je Digizeker account. Hiermee kan hij je accounts vrijgeven aan de erfgenamen wanneer je komt te overlijden. De erfgenamen hebben daarmee toegang tot je accounts en kunnen deze opheffen.

Digizeker in beeld