Het vergeten testament

Hou zou je het vinden als je vergeten bent dat je ooit een testament hebt opgesteld en de situatie in de jaren hierna zo is verandert dat je erfenis bij je overlijden heel anders verloopt dan je toentertijd gepland had.

In de praktijk gebeurt het. Mensen maken een testament vanwege bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld iemand wil zijn partner onterven. Om te voorkomen dat de partner bij overlijden toch nog erft stelt betreffende persoon een testament op. Maar in datzelfde testament stonden ook nog wat andere zaken. Bijvoorbeeld dat broer, zus en een goed doel enig erfgenaam moesten zijn.
Jaren later is betreffende persoon vergeten dat hij een testament heeft opgesteld. Maar in de tussentijd zijn de broer en zus wel al overleden. Volgende stukje beschrijft een praktijkvoorbeeld waar een klant mij over belde. De klant vroeg of er nog iets te herstellen was.

Dit is wat er was gebeurd

Niet zo lang geleden werd ik gebeld door een meneer Karel Pieterszoon (zomaar een bedachte naam). Meneer Pieterszoon is 50 jaar. Hij heeft een zus Wanda (ook zomaar een bedachte naam) en zij is 53 jaar.  

Karel belt me en zegt dat zijn tante Mart (81 jaar) net is overleden. Tante laat geen echtgenoot of kinderen achter. Tante Mart lag 36 jaar geleden in scheiding en had om die reden toen een testament opgesteld. Ze wilde voorkomen dat haar partner van haar zou erven voor het geval ze kwam te overlijden voordat de scheiding rond was. In het testament had ze haar man onterfd en haar broer, haar zus (de moeder van Karel en Wanda) en een goed doel als enig erfgenaam benoemd.

De broer en zus van Tante Mart overlijden eerder dan tante zelf. Het gevolg is dat volgens het testament van 36 jaar geleden, alleen nog het goede doel overblijft als erfgenaam. Het goede doel erft dus al het vermogen van tante Mart.

Nu komt tante Mart te overlijden. Door haar overlijden waren Karel en Wanda niet alleen verdrietig maar later ook verbijsterd. Zij hadden namelijk heel goed contact met tante Mart en waren de laatste jaren mantelzorger voor haar. In die periode wilde tante dingen voor haar nalatenschap regelen en besprak  dat met Karel en Wanda. Ze gaf aan dat ze een deel van haar vermogen wilde nalaten aan een goed doel en een deel aan familie. Maar in die gesprekken had ze nooit gezegd dat ze al een testament had. Ze had ook nooit te kennen gegeven dat ze haar gehele vermogen wilde nalaten aan één goed doel. Daarbij komt ook nog eens dat ze in de gesprekken met haar neef en nicht een ander goed doel noemde dan, naar later bleek, het goede doel dat in het testament was opgenomen.

Het testament was zo lang geleden opgesteld, dat tante het waarschijnlijk was vergeten. Maar het punt is dat het meer up-to-date was bij haar overlijden. De scheiding had al plaatsgevonden en haar broer en zus waren al overleden. 

Het gevolg is dat de gehele erfenis naar een goed doel gaat. Verder dat het een ander goed doel is dan waar tante de laatste jaren over sprak en last but not least dat neef Karel en nicht Wanda niks van haar erven. Karel heeft nog met het goede doel contact opgenomen om te bespreken of er nog iets te regelen was, dat de familie ook nog iets erft. Maar dat is niet mogelijk. Het testament is de uiterste wil van de overledene en daar kan je niets meer aan veranderen als de persoon in kwestie is overleden. Je moet de regels van het testament respecteren en dus gaat alles naar het goede doel.

Testament up-to-date houden

Wat we met dit praktijkvoorbeeld zien is dat het belangrijk is om je testament up-to-date te houden. Ook al denk je dat je het indertijd goed geregeld hebt, dan nog is het verstandig om iedere 4 jaar het testament na te lezen en te kijken of het écht je uiterste wil is. 

Contact opnemen

Ik heb al veel mensen geholpen hun testament up-to-date te maken. Jong en oud. Ze hadden in veel gevallen niet verwacht dat er nog zo veel aangepast moest worden en dat er zo veel mogelijk is.

Het helpt om een specialist in de arm te nemen en samen het testament weer eens tegen het licht te houden. Een objectieve buitenstaander kan hierbij van grote waarde zijn. Een buitenstaander die zaken vanuit een financiële, fiscale en juridische hoek kan bekijken. Neem gerust contact met mij op voor een afspraak. Ik help u graag verder.

Contact

Klik op contact voor mijn contactgegevens.

Waarom een testament opstellen?

Waarom zou ik een testament opstellen?

De praktijk

Mijn ervaring is dat mensen niet graag willen nadenken over de situatie als ze er niet meer zijn. Dat is ook te begrijpen want het einde van het leven is onzeker en wij mensen houden niet echt van onzekerheid.

Toch is het goed om tijd vrij te maken om een testament op te stellen. Het opstellen van een testament hoeft geen lang proces te zijn. Ik verzeker je dat het een opgeruimd gevoel geeft als je het eenmaal gedaan hebt. Vele mensen zijn je voor gegaan. Van jong tot oud. 

Misvattingen

De reden dat ik dit onderwerp zo onder de aandacht wil brengen is dat er veel misvattingen zijn over wat er gebeurt na je overlijden. Ik maak het echt meerdere keren mee dat mensen zeggen dat ze een papiertje in de kast te hebben liggen met daar op hun wensen. Maar zo’n papiertje is niet rechtsgeldig. Ook niet als het met de hand geschreven is en er een datum op staat. En wat nou als het papiertje opeens verdwenen is? Een testament wordt door de wet erkend en wordt bij de notaris in de kluis bewaard en geregistreerd in een register. Bij overlijden kijken nabestaanden eerst in dat register of er een testament is. En als dat zo is, dan staat in dat register bij welke notaris het testament ligt. Zo kan een testament nooit kwijt raken.

Wat ook voorkomt is dat mensen een bepaald idee hebben over wie tot de erfgenamen moeten behoren, hoeveel ze moeten erven of welke spullen iemand moet krijgen. Maar als je dat niet in een testament hebt vastgelegd, dan bepaalt de wet wie erft en hoeveel. Het komt op deze manier voor dat een stiefkind niks erft van de stiefouder, omdat de stiefouder niet wist dat een stiefkind alleen maar erft als deze in een testament als erfgenaam is opgenomen. Zo zijn er nog legio voorbeelden die mensen op voorhand niet hadden bedacht. En dat is ook logisch, want het is niet vanzelfsprekend dat je juridische kennis hebt over het erfrecht.

Mensen zeggen mij ook vaak dat er bij hun in de familie geen ruzie zal komen. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Dat begrijp ik, en toch maak ik het mee dat er ruzie ontstaat bij het afwikkelen van de erfenis. Het gaat niet zozeer om de waarde van de erfenis als wel om de emotie die aan spullen zit. Met het opstellen van een testament kan je ruzie binnen te familie voorkomen. Als je niet meer leeft, kunnen mensen niet meer vragen wat de wens zou zijn geweest. Nabestaanden gaan dan zelf invullen wat de wens was, ieder vanuit z’n eigen beleving of omdat hij/zij meent dat de overledene dat ooit gezegd heeft. Dit wordt dé bron voor ruzie als niet iedereen het er mee eens is en daar een andere gedachte over heeft.

Tenslotte kan je in een testament fiscale mogelijkheden opnemen waar erfgenamen op moment van overlijden uit kunnen kiezen. Hierdoor kun je op het moment vlak na overlijden bepalen wat fiscaal de meest voordelige keuze is en kan je besparen op de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen.

Neem gerust contact met mij op om dit onderwerp eens te bespreken

Via deze link komt u bij een beschrijving van mijn werkwijze als ik u help bij het opstellen van uw testament.

Ruzie bij verdelen erfenis

Ruzie bij verdelen erfenis

Helaas komt het veel voor dat er ruzie ontstaat bij het verdelen van de erfenis. Vooral tussen broers en zussen ontstaat ruzie om de hoogte van hun erfdeel of een specifiek object. Van tevoren had niemand verwacht dat er ruzie zou kunnen ontstaan binnen de familie. Dat gebeurt niet binnen onze familie, is vaak de gedachte. Iedereen kan het heel goed met elkaar vinden. En toch eindigen veel erfenissen in grote ruzie. Gevolg is dat familieleden elkaar daarna nooit meer spreken en in sommige gevallen wordt de ruzie zelfs uitgevochten bij de Rechtbank.

ruzie bij verdelen erfenis

Oplossing om ruzie te voorkomen

Als de ruzie er eenmaal is kan je deze bij de Rechtbank beslechten of middels tussenkomst van een mediator tot een oplossing komen. Beide trajecten kosten veel tijd, geld en energie. Als toekomstig erflater kan je ook bijdragen aan een oplossing. Je kan namelijk voorkomen dat er ruzie ontstaat. Punt met ruzie binnen de familie is namelijk dat ieder zijn eigen zicht op de feiten heeft. Ik maak het mee dat kinderen gaan invullen wat de overledene had gewild. Maar hoe kan je dat weten? Dat is toch je eigen interpretatie van gesprekken die je met de overledene hebt gehad. Een ander familielid ziet het weer anders of meent ooit een gesprek gehad te hebben met de overledene waarin andere wensen kenbaar gemaakt waren of andere visies op het leven. Omdat je het niet meer kan vragen blijf je in rondjes draaien en ontstaat er ruzie.

Dit kan je voor een groot deel voorkomen, door in een testament je wensen op te laten tekenen. Niet op een papiertje dat je ergens in een la bewaard. Dat kan immers, per ongeluk of expres, kwijt raken. In een testament schrijf je natuurlijk ook wie je erfgenamen moeten zijn. Maar je kan hier ook beschrijven wat je wil dat er met bepaalde objecten gebeurt. Als er een armband is die je veel draagt en je wil dat die vererft naar je schoondochter, schrijf dat dan op in een testament. Hiermee help je je zoon dat het niet hebberig is dat hij graag je armband zou willen. De andere kinderen kunnen denken dat hij geen armband zal dragen omdat hij een jongen is. En dat hij de armband alleen maar wil om zijn zus een hak te zetten. Je weet het niet, en écht ik maak het in de praktijk mee dat dit zo gebeurt.

Uitvaart – cremeren of begraven

Wat ook goed is om in je testament te beschrijven zijn je wensen voor wat betreft de uitvaart. Om te beginnen of je begraven dan wel gecremeerd wil worden. Moet je natuurlijk wel aan je familie laten weten dat ze bij je overleden meteen naar de notaris moeten gaan om de testament op te vragen. Veel mensen vragen het testament pas op als de uitvaart al heeft plaatsgevonden. Maar ja dat is te laat. En denk nou niet, ach dat weten ze wel en anders zeg ik het wel op mijn sterfbed. Niemand weet immers van tevoren hoe zijn leven zal eindigen. Je kan verder hier ook aangeven hoe je wil dat je uitvaart gaat verlopen. Moet er een kerkdienst komen, wil je dat bepaalde mensen spreken, wil je dat bepaalde mensen niet uitgenodigd worden, in welke krant(en) wil je dat een annonce geplaatst wordt, heb je een idee hoe de annonce er uit moet zien (is ook een groot stresspunt), enz, enz.

Stiefkinderen

Als je getrouwd bent en je partner heeft kinderen uit een eerder huwelijk, vergeet dan niet om zijn kinderen als erfgenaam in je testament op te nemen (als je dat wenst natuurlijk). Stiefkinderen erven namelijk niet volgens de wet. Dus zonder testament erven zij niks van jou. In je testament kan je precies beschrijven welk deel van je vermogen de stiefkinderen moeten erven en ook kan je bepaalde objecten legateren.

Anderen zaken

Dit is slechts een hele kleine greep van dingen om over na te denken. Het moeilijke is om nu al te bedenken wat je zou willen. Niemand vindt het leuk om over de dood na te denken. Het komt op die manier gevoelsmatig zo dichtbij. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik ken ook niemand die het fijn vindt dat ze ruzie binnen de familie hebben, die zo hoog oploopt dat ze elkaar vervolgens nooit meer spreken.
Doordat ik nalatenschappen afwikkel én ik mensen help bij het opstellen van hun testament, heb ik veel ervaring hoe dingen in de praktijk kunnen lopen en hoe je dit had kunnen voorkomen. Voor een afspraak voor een adviesgesprek ben ik bereikbaar op 06 12 44 55 01 of neem contact op via het contactformulier.

Huwelijkse voorwaarden reviseren

Je gaat trouwen. Wat een feest. Je bent in de wolken en als formaliteit stel je huwelijkse voorwaarden op. Misschien wel omdat je ouders het ook zo deden. Vraag is of je ook na twee maanden nog weet welke afspraken je in de huwelijkse voorwaarden hebt opgenomen, of je ook handelt naar deze voorwaarden, of je ook echt begrijpt wat je als voorwaarden hebt opgenomen en waarom je het zo deed. Huwelijkse voorwaarden reviseren is dan een goed plan.

Ik kom het helaas vaak tegen dat mensen geen idee hebben van hun huwelijkse voorwaarden. Als ik er naar vraag kunnen echtparen de voorwaarden niet een-twee-drie terugvinden. Een heel gedoe vinden ze het om ze op te zoeken. En als ze eenmaal de voorwaarden hebben gevonden, zijn ze verrast als ik de inhoud ervan aan ze uitleg. Toch is dit dan wat ze vlak voor hun huwelijk hebben afgesproken. Maar geen nood. Je kan je huwelijkse voorwaarden nog aanpassen.

Zolang je nog in pais en vree met elkaar getrouwd bent, is het moment daar om samen over huwelijkse voorwaarden te spreken en te reviseren. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan soms voordelen geven op het gebied van erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Op 1 januari 2018 is de wet voor huwelijkse voorwaarden aangepast. In de oude situatie was het zo dat als je gaat trouwen en je hebt geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan komen door het aangaan van het huwelijk alle bezittingen en schulden in de gemeenschap terecht. Dus ook de bezittingen die voor het huwelijk nog privé waren. Het spaargeld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Maar ook de schuld van de een wordt opeens voor de helft van de ander. Verder was het zo dat als je tijdens je huwelijk geld van je tante erft, dan wordt dat ook voor de helft van de ander.

Nu is inds 1 januari 2018 de situatie gewijzigd. Let wel, deze situatie gaat alleen gelden voor huwelijken die na deze datum zijn afgesloten.

Als je gaat trouwen ontstaat er een gemeenschap van goederen. Dat is niks nieuws. Maar het verschil met vroeger is dat alleen die spullen in de geemenschap terecht komen, die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. Had je voor het huwelijk een en/of rekening, dan blijft die gemeenschappelijk na het huwelijk. Maar had je vóór het huwelijk een eigen spaarrekening of een eigen huis, dan blijft deze ná het huwelijk nog steeds voor 100% van jou. 

Ook nieuw is dat als je tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, dan zal deze niet in de gemeenschap terecht komt. Dus heb je een schenking van je ouders ontvangen tijdens je huwelijk, dan is dat geld voor 100% van jou. Het is jouw privé bezit en hoort niet bij de gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wetgeving wordt onder andere willekeur voorkomen. Het maakt niet meer uit of een schenking of nalatenschap verkregen is met een uitsluitingsclausule of niet.

Af en toe nadenken over de voorwaarden waaronder je getrouwd bent is mijn advies. Zo zijn er zijn situaties te bedenken dat het goed is om van gemeenschap van goederen over te stappen naar huwelijkse voorwaarden, maar ook andersom van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen kan soms interssant zijn. Combineer dit met een gesprek over het testament en je bent voor de komende periode van circa 5 jaar weer up-to-date. Voor hulp hierbij kan je contact met mij opnemen via het contactformulier of via mijn mobiele nummer.

Hulp bij testament opstellen

Vrienden van mij kregen onlangs de vraag van hun kinderen of ze belangrijke zaken hadden vastgelegd voor het geval ze zouden overlijden. Mijn vrienden moesten het antwoord schuldig blijven. Ze hadden niets vastgelegd en geen testament opgesteld. Het zou raadzaam zijn hulp in te roepen voor het opstellen van een testament.

Het is nu een goede tijd om daar eens over na te denken. Een testament opstellen is geen ingewikkeld proces. Bedenk dat u een testament ook altijd kunt veranderen. Het is een prettig idee als dat goed geregeld is. Voor uzelf en voor anderen. Ik help u graag de juiste stappen te nemen en niets over het hoofd te zien. U houdt altijd de regie.

Plus online heeft een kort filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wie er erft als u geen testament heeft.

Ik kan hulp bieden om uw gedachten te formuleren voor het opstellen van uw testament. U kunt mij altijd mailen of bellen op 06 12 44 55 01.

Erfbelasting onderschat

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Veel mensen zijn tijdens leven bezig om op elke euro inkomstenbelasting te besparen. Na hun overlijden laten ze echter vele duizenden euro’s liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Slimme huwelijkse voorwaarden plus een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld opleveren, al profiteer je er zelf niet meer van.

Daarnaast is het ook na overlijden zaak om goed te bedenken wat de mogelijkheden zijn om de erfenis te aanvaarden. Zelfs als de overledene geen testament had, zijn er bij wet nog keuzemogelijkheden om in de toekomst erfbelasting te besparen. Van belang is wel om de keuze te maken alvorens de aangifte erfbelasting in te dienen. Bedenkt dus goed wat die mogelijkheden zijn voordat je de aangifte erfbelasting doet. Zo’n gesprek doe je beter met iemand die weet hoe het erfrecht in elkaar zit, dan met iemand die vooral verstand heeft van inkomstenbelasting. Erfrecht, en daarmee samenhangend erfbelasting, is een apart vak en het is niet gezegd dat de accountant/belastingconsulent ook op dit gebied voldoende kennis van zaken heeft. Wilt u meer weten wat u kunt doen, neem dan gerust contact met mij op.

Stiefkind als erfgenaam? Leg het vast in een testament!

Als Peter, de tweede echtgenoot van Anneke, overlijdt, blijken alleen hun gezamenlijke dochters van hun vader te erven. Zoon Willem, weliswaar kind uit een eerder huwelijk van Anneke maar gevoelsmatig hun gezamenlijke zoon, heeft nergens recht op. Een onaangename verrassing. En volgens Anneke zeker niet wat Peter voor ogen had. Helaas worden mensen vaker op een vergelijkbare wijze onaangenaam – en te laat – verrast. Een stiefkind als erfgenaam moet je in een testament vastleggen.

Automatisch erven
Stiefkinderen, soms maken ze al zo lang deel uit van een samengesteld gezin dat de stiefouder ze net zo lief heeft als zijn of haar eigen kinderen. Vanzelfsprekend zijn zij ook erfgenaam als hij of zij komt te overlijden, zo denkt de stiefouder. Het is goed om te weten dat dit een misverstand is. Het is niet vanzelfsprekend. Waar eigen kinderen, ook als dat niet in een testament is vastgelegd, automatisch van hun ouders erven, geldt dat niet voor stiefkinderen van stiefouders. De Nederlandse wet stelt nu eenmaal dat stiefkinderen niet van stiefouders erven. Wie dat wel wil, op dezelfde dan wel een andere manier als zijn eigen kinderen, zal zijn stiefkinderen als erfgenamen moeten benoemen in een testament. Alleen op die manier kan worden afgeweken van wat er in de wet staat.

Dezelfde belastingschijf
Maar het is toch wel zo dat stiefkinderen in dezelfde belastingschijf voor de erfbelasting vallen als eigen kinderen? Het is een veelgehoorde vraag en misschien zelfs de reden voor het misverstand. Inderdaad vallen stiefkinderen in dezelfde, voordelige belastingschijf (10-20 %) als eigen kinderen, maar alleen wanneer ze vermeld staan in het testament. Had Peter een testament laten opmaken waarin hij zijn stiefzoon als mede-erfgenaam had aangewezen, dan had Willem hetzelfde geërfd als zijn halfzussen.

Waar kunnen nabestaanden je wachtwoorden vinden als je bent overleden?

Ik heb al vele nalatenschappen afgewikkeld. Eén ding dat ik altijd weer tegenkom is dat nabestaanden niet alle wachtwoorden weten. Het opzeggen van bijvoorbeeld een LinkedIn of Facebook account wordt daarmee heel moeilijk. Maar ook bijvoorbeeld als de overledene een bankrekening heeft bij een bank zonder een fysiek aanspreekpunt zoals bijvoorbeeld Robeco. Je bent dan overgeleverd aan een call center en dat levert vaak vele telefoontjes op en irritatie. Als je een nalatenschap afwikkelt, is dat nou net niet wat je wil.

Ik kan daarom de digitale kluis van Digizeker sterk aanbevelen. Het is een online kluis die de notaris voor je aanmaakt. In deze digitale kluis kan je de inloggegevens van al je accounts veilig opslaan. Je hebt dan vanaf elke computer zelf toegang tot dit dossier. Je kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen, en wachtwoorden terugzoeken. Wanneer je wachtwoorden van je accounts wijzigt, sla je die gewijzigde wachtwoorden ook in Digizeker op.

Digizeker voorkomt spookprofielen
Dankzij Digizeker kunnen nabestaanden je profielen op internet verwijderen. Dit voorkomt dat sociale netwerk websites zoals Facebook nog jarenlang verjaardagsherinneringen naar je contacten sturen. Je inloggegevens gaan gegarandeerd nooit verloren, maar worden veilig bewaard en zijn altijd voor je bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer je die gegevens zelf in je computer opslaat. Je computer kan immers crashen, en dan bent je die gegevens kwijt. Dat is bij Digizeker uitgesloten.

Digitale sleutel bij de notaris
De notaris bewaart een tweede digitale sleutel van je Digizeker account. Hiermee kan hij je accounts vrijgeven aan de erfgenamen wanneer je komt te overlijden. De erfgenamen hebben daarmee toegang tot je accounts en kunnen deze opheffen.

Digizeker in beeld