Vrijstelling schenkbelasting in 2020

Ook in 2020 kunt u weer gebruik maken van de vrijstellingen schenkbelasting en schenkingen doen zonder dat de ontvanger hierover schenkbelasting hoeft te betalen.

Bij schenkingen geldt dat het niet uitmaakt of u elk kwartaal € 500,- schenkt of in één keer € 2.000,-. De fiscus ziet het als een schenking in het jaar van € 2.000,-

Er gelden wel een aantal regels voor belastingvrij schenken dit jaar.

  • Ouders kunnen hun kinderen € 5.515,- schenken.
  • Voor kinderen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar is er een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.457,-.
  • De eenmalige vrijstelling wordt verhoogd tot € 55.114,- als de schenking wordt besteed aan een studie,
  • Als de schenking wordt besteed aan een eigen woning kan de eenmalige vrijstelling verder worden verhoogd naar € 103.643,-.
  • Een schenking aan een ander dan uw eigen kind is vrijgesteld tot een bedrag van € 2.208,-. Bijvoorbeeld een schenking aan kleinkind of een neef.
  • Laatstgenoemde vrijstelling wordt voor ontvangers in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar eenmalig verhoogd tot € 103.643,- als  de schenking wordt besteed aan een eigen woning.

Het is goed om te weten dat de schenkingsvrijstelling per schenker geldt. Een kind kan dus in één jaar van zijn ouders € 5.515,- krijgen en van zijn grootouders een bedrag van
€ 2.208,-. In totaal ontvangt het kind dus € 7.723,- in één jaar en hoeft daar nul euro schenkbelasting over te betalen.

Ouders kunnen ook meerdere kinderen € 5.515,- schenken, want het belastingvrije bedrag geldt per ontvanger.

Meer schenken dan de vrijstelling

Als u meer wilt schenken dan het bedrag dat is vrijgesteld van belasting, dan moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen en moet hij de belasting betalen. Ook als de ontvanger gebruik wil maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet hij aangifte schenkbelasting doen. In de aangifte kan de ontvanger dan aangeven dat hij gebruik wil maken van de verhoogde vrijstelling.
Voor schenkingen in het jaar 2020 kunt u vanaf maart 2020 online bij de Belastingdienst aangifte doen.

Aangifte schenkbelasting

Als u hier klikt komt u bij een overzicht met de gegevens die u nodig heeft voor het invullen van uw aangifte. Het is handig om van tevoren alle gegevens bij de hand te hebben alvorens via deze link terecht te komen bij het aangifte programma van de Belastingdienst.

Meer informatie

Wilt u meer weten hoe u fiscaal vriendelijk vermogen naar de volgende generatie kunt doorgeven, neem dan gerust contact met mij op: telefoonnummer 06 ~ 12 44 55 01 of  klik hier voor het contactformulier.

Schenken met belastingvoordeel in box 1

Als je schenkt zijn er mogelijkheden om het geschonken bedrag als aftrekpost op te voeren in de eigen aangifte inkomstenbelasting (box 1). Er gelden wel enkele regels. De schenking moet gedaan worden aan een instelling met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende instelling). De aftrekpost wordt daarnaast groter als de schenking periodiek gedaan wordt (minstens 5 opeenvolgende jaren) en is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Schenking aan een instelling met ANBI status

Er zijn veel organisaties in Nederland die de status van een Algemeen Nut Beogende instelling hebben. De zogenaamde ANBI status. Als je aan zo’n instelling een schenking doet, dan kan je deze schenking als een aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting opvoeren. Er geldt alleen wel een drempel voordat je het bedrag ook daadwerkelijk kan aftrekken. Er is ook een maximum aan het bedrag dat aftrekbaar is (10% van drempelinkomen). Het drempelbedrag is 1% van je drempel inkomen (totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3 minus de aftrekposten, maar zonder de persoonsgebonden aftrek). Het bedrag dat je meer hebt betaald dan het drempelbedrag mag je aftrekken.

Instellingen met ANBI status
Om te zien of een instelling een ANBI status heeft kan je hier klikken. Je komt dan bij de site van de belastingdienst. Daar kan je de naam van de instelling en de vestigingsplaats opgeven. Je krijgt dan meteen te zien of de beoogde instelling een ANBI status heeft.

Periodieke schenking
Je kan er ook voor kiezen een periodieke schenking te doen (minstens 5 opeenvolgende jaren). De aftrekmogelijkheden zijn dan weer groter. De gehele schenking is dan namelijk aftrekbaar (er geldt dus geen drempel) en er is geen maximum aan het bedrag dat aftrekbaar is. Ook is het dan mogelijk om te schenken aan een in Nederland gevestigde vereniging met ten minste 25 leden.
Het is wel van belang dat er eerst een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt tussen de schenker en het goede doel. De Belastingdienst kan hier bij controle om vragen. Via deze link komt u bij het formulier van de Belastingdienst om de periodieke schenking vast te leggen. U kunt ook naar uw notaris gaan om een akte op te laten maken.

Niet verwarren met…
Bovenstaande belastingvoordeel is voor de schenker. Dit moet dus niet verward worden met besparen op schenkbelasting (zie mijn artikel “Vrijstellingen schenkbelasting 2020 bekend“. Bij dat verhaal is het namelijk de ontvanger die belasting moet betalen en als het ontvangen bedrag lager is dan de vrijstelling, is er voor de ontvanger geen schenkbelasting verschuldigd.

Vordering op een langstlevende ouder in de aangifte inkomstenbelasting 2019

Als je als kind een vordering op je langstlevende ouder hebt geërfd, dan moet je deze vordering NIET in box 3 aangeven. Daartegenover staat dat de langstlevende ouder de schuld die zij heeft aan haar kind NIET kan aftrekken als box 3-schuld. Als kind hoef je ook niet de van je ouder geërfde blote eigendom in box 3 aan te geven. Voor kleinkinderen geldt dit echter niet. Zij moeten de eventuele vordering op de grootouder WEL aangeven en de grootouder kan de schuld aan het kleinkind opvoeren als een box 3-schuld.

Benut schenkingsvrijstelling

Het is voordeliger om eigen kinderen bij leven te schenken, dan bij overlijden in één keer een bedrag na te laten dat hoger is dan €20.616,- per erfgenaam (cijfer 2019).

In het jaar 2018 lag het vrijgestelde bedrag voor schenkingen op €5.363,- per kind en in het jaar 2019 is dat verhoogd naar €5.428,-.

Je mag elk jaar het vrijgestelde bedrag schenken, zonder dat daar belasting over verschuldigd is door de ontvanger.

Het schenken bij leven heeft meerdere voordelen:

1. Je doet de ontvanger er een plezier mee.
2. De schenker verlaagt zijn box 3 vermogen (en daarmee zijn inkomstenbelasting box 3)
3. Wellicht komt het geschonken bedrag bij het ontvangende kind in een lager box 3 tarief terecht.
4. Heeft de ontvanger een lager vermogen dan €30.360,-, dan is het geschonken vermogen in z’n geheel niet belast in box 3 (jaar 2019).
5. De schenker verlaagt zijn toekomstig nalatenschap wat een fiscaal voordeel oplevert van minimaal 10% over het geschonken bedrag (dus €542,- per kind bij een schenking van €5.428,- per kind), en bij grotere nalatenschappen (> €145.342,- per erfgenaam) is het voordeel zelfs €1.084,- per kind (bij een schenking van €5.428,- per kind).

Voor advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met De Nalatenschapsplanner

Erfbelasting onderschat

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Veel mensen zijn tijdens leven bezig om op elke euro inkomstenbelasting te besparen. Na hun overlijden laten ze echter vele duizenden euro’s liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Slimme huwelijkse voorwaarden plus een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld opleveren, al profiteer je er zelf niet meer van.

Daarnaast is het ook na overlijden zaak om goed te bedenken wat de mogelijkheden zijn om de erfenis te aanvaarden. Zelfs als de overledene geen testament had, zijn er bij wet nog keuzemogelijkheden om in de toekomst erfbelasting te besparen. Van belang is wel om de keuze te maken alvorens de aangifte erfbelasting in te dienen. Bedenkt dus goed wat die mogelijkheden zijn voordat je de aangifte erfbelasting doet. Zo’n gesprek doe je beter met iemand die weet hoe het erfrecht in elkaar zit, dan met iemand die vooral verstand heeft van inkomstenbelasting. Erfrecht, en daarmee samenhangend erfbelasting, is een apart vak en het is niet gezegd dat de accountant/belastingconsulent ook op dit gebied voldoende kennis van zaken heeft. Wilt u meer weten wat u kunt doen, neem dan gerust contact met mij op.