Benut schenkingsvrijstelling

Het is voordeliger om eigen kinderen bij leven te schenken, dan bij overlijden in één keer een bedrag na te laten dat hoger is dan €20.616,- per erfgenaam (cijfer 2019).

In het jaar 2018 lag het vrijgestelde bedrag voor schenkingen op €5.363,- per kind en in het jaar 2019 is dat verhoogd naar €5.428,-.

Je mag elk jaar het vrijgestelde bedrag schenken, zonder dat daar belasting over verschuldigd is door de ontvanger.

Het schenken bij leven heeft meerdere voordelen:

1. Je doet de ontvanger er een plezier mee.
2. De schenker verlaagt zijn box 3 vermogen (en daarmee zijn inkomstenbelasting box 3)
3. Wellicht komt het geschonken bedrag bij het ontvangende kind in een lager box 3 tarief terecht.
4. Heeft de ontvanger een lager vermogen dan €30.360,-, dan is het geschonken vermogen in z’n geheel niet belast in box 3 (jaar 2019).
5. De schenker verlaagt zijn toekomstig nalatenschap wat een fiscaal voordeel oplevert van minimaal 10% over het geschonken bedrag (dus €542,- per kind bij een schenking van €5.428,- per kind), en bij grotere nalatenschappen (> €145.342,- per erfgenaam) is het voordeel zelfs €1.084,- per kind (bij een schenking van €5.428,- per kind).

Voor advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met De Nalatenschapsplanner