Jubelton ~ Belastingvrij schenken

De ”jubelton” is een regeling voor belastingvrij schenken tot een bedrag van €105.302,- in 2021 aan dochter, neef of kennis in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor gebruik eigen woning. Normaal gesproken moet degene die een schenking ontvangt hierover schenkbelasting betalen. Bij deze regeling is er echter geen schenkbelasting verschuldigd. Het is ooit begonnen als een echte ton, maar is inmiddels door inflatiecorrecties gestegen tot het huidige belastingvrije bedrag dat geschonken kan worden.

Belastingvrij schenken voor gebruik eigen woning

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

  1. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn
  2. Het geld wordt gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen, of
  3. Om de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen, of
  4. Om de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning af te kopen

Vanuit de ontvanger bezien is er geen limiet aan het aantal personen van wie je een jubelton mag ontvangen. Maar je kan per schenker maar één keer een jubelton ontvangen. Let daarbij op dat ouders als één gezamenlijke schenker worden gezien. Ook als je ouders gescheiden zijn.

Stel dat je een partner hebt. Dan moet je er bij het ontvangen van een jubelton, rekening mee houden dat jij en je partner als één persoon worden gezien. Je ouders kunnen dus niet belastingvrij een ton aan jou schenken én een ton aan je partner.

Vanuit de schenker bezien is er geen limiet aan het aantal ontvangers dat een jubelton mag ontvangen. Je mag dus aan kinderen schenken en daarnaast ook aan kleinkinderen, neefjes, nichtjes of zelfs een kennis.

Het lijkt er op dat een jubelton altijd €105.302,- moet zijn. Maar dat is niet juist. Je mag ook een kleiner bedrag ontvangen om onder deze regeling te vallen. Hoger niet. Dan wordt over het meerdere gewoon schenkbelasting geheven.

Het maakt niet uit wat de relatie is tot de schenker. Daarmee kan de jubelton zowel aan een dochter, als aan een neef, als aan een kennis geschonken worden. Er hoeft dus geen bloed relatie te zijn. Op elk genoemde persoon is de vrijstelling van toepassing.
Stel je hebt veel vermogen, maar geen eigen kinderen. Dan kan je nog wel een kind van je broer gelukkig maken met een jubelton. De ontvanger moet wel minimaal 18 jaar zijn en nog geen 40 jaar.

Een jubelton kan je niet vanuit een BV schenken. Dat wordt gezien als een dividenduitkering.

Als je een jubelton ontvangt, dan moet je niet vergeten om hier aangifte schenkbelasting van te doen. Het klinkt gek dat je aangifte moet doen terwijl je geen belasting hoeft te betalen, maar de Belastingdienst wil het wel weten. Dit moet uiterlijk in de maand februari van het jaar volgend op het jaar van de schenking worden gedaan. Dus een schenking op 6 oktober 2020 moet aangegeven worden voor 1 maart 2021.
Klik op deze link van de Belastingdienst om aangifte schenkbelasting te doen.

Je kan een jubelton in één keer schenken, maar het is ook toegestaan om de schenkingen over drie aaneengesloten kalenderjaren te verdelen. Dat is handig als de ontvanger van de jubelton het geld wil gebruiken voor het aflossen van de hypotheek, maar een boeterente zou moeten betalen als hij te veel in een keer aflost. Let er wel op dat het geld niet alleen binnen drie kalenderjaren op de rekening van de ontvanger staat, maar ook dat het binnen die jaren moet zijn gebruikt. Let er ook op dat het laatste deel van de schenking gedaan wordt voor het bereiken van de 40-jarige leeftijd van de ontvanger.

Stel je ontvangt een jubelton, maar je besteed ‘m niet (volledig) aan je woning, dan is deze gewoon belast met schenkbelasting. 

Combineren we dat met het voorgaande voorbeeld van gespreid schenken over 3 kalenderjaren, dan moet bij een eerste schenking in 2018, uiterlijk op 31 mei 2021 aan de Belastingdienst gemeld worden dat de schenking niet (volledig) aan de eigen woning is besteed. Er zal dan alsnog schenkbelasting moeten worden betaald.

Als je schenkt met een schenkingsakte is het verstandig om de optie op te nemen dat het geld teruggegeven moet worden als aan de voorwaarden voor de vrijstelling niet is voldaan. Op die manier voorkom je dat de ontvanger alsnog schenkbelasting moet betalen.

Het is nog wel mogelijk te schenken aan iemand die de leeftijdsgrens al is gepasseerd, als deze persoon een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die nog wel aan het leeftijdscriterium voldoet, of gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking samenwoonde met iemand terwijl ze:

  1. beiden meerderjarig waren
  2. samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven
  3. een notarieel samenlevingscontract hadden waarin een wederzijdse zorgverplichting was opgenomen. N.b. dit vervalt als beiden gedurende 5 jaar of langer op hetzelfde adres staan ingeschreven.
  4. van elkaar geen bloedverwanten in rechte lijn zijn (kinderen of (achter)kleinkinderen)

Klik hier om een stroomschema te openen waarmee je kan bepalen wat je maximaal kan (bij)schenken voor de eigen woning.