Belastingrente voorkomen

Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting

Na een overlijden moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. Als uiteindelijk blijkt dat je erfbelasting moet betalen, dan rekent de Belastingdienst belastingrente over de te betalen erfbelasting. Je kan voorkomen dat je belastingrente moet betalen, of het beperken, door een voorlopige aanslag erfbelasting in te dienen. Dit kan tegenwoordig online door in te loggen op Mijn Belastingdienst

Inloggen Mijn Belastingdienst

Hoe zit het met de aangifte erfbelasting?

Na het overlijden moet u eerst de waarde van de erfenis bepalen. U maakt een zogenaamde boedelbeschrijving. Ten eerste moet u gaan uitzoeken wat de bezittingen van de overleden waren. Denk hierbij aan het saldo op de bankrekening(en), de waarde van een effectendepot, de WOZ waarde van het huis, onroerend goed in het buitenland, sieraden, kunst, enz. Ten tweede moet u uitzoeken of de overledene schulden had. Hierbij is de hypothecaire schuld de meest bekende. Maar het kan ook zijn dat de overledene van een andere partij of een familielid geld had geleend middels een onderhandse akte of dat er geld van de BV was geleend. Het opstellen van de boedelbeschrijving neemt meer tijd in beslag dan je denkt.

Na verloop van tijd ontvangt u van de Belastingdienst een aangiftebrief. Hier staat de datum vermeld wanneer de aangifte erfbelasting bij hen binnen moet zijn (inlevertermijn). Deze datum ligt ongeveer 8 maanden na de overlijdensdatum.

Wat is belastingrente en wanneer betaal ik het?

Belastingrente is een vergoeding aan de Belastingdienst voor de gemiste rente. Zij berekenen belastingrente over een periode van 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag. Het kan soms heel lang duren voordat u een aanslag ontvangt, waarmee de belastingrente dus ook aardig kan oplopen.

In de volgende gevallen kan er belastingrente over de aanslag erfbelasting worden berekend:

  • de aangifte erfbelasting is later binnen dan de datum die in de aangiftebrief staat
  • de aangifte erfbelasting is niet juist of onvolledig
  • de Belastingdienst wijkt bij de definitieve aanslag af van uw aangifte erfbelasting

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekende de Belastingdienst geen belastingrente. In die periode was het dus ook niet nodig om een voorlopige aanslag aan te vragen.

Doet de Belastingdienst er te lang over om uw aanslag erfbelasting op te leggen? Wijken zij niet af van uw aangifte én hebt u op tijd aangifte gedaan? Dan berekenen ze geen belastingrente. De datum van de aanslag is in deze situatie dus niet van belang.

Maar moet de Belastingdienst afwijken van uw aangifte? Dan maakt het niet uit hoe lang ze erover doen om een aanslag op te leggen. Ze rekenen dan altijd rente tot 6 weken na de datum van de aanslag. De Belastingdienst wijkt af als u uw aangifte onjuist of onvolledig invult. Een juiste aangifte is dus van groot belang.

Wanneer voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen

Een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen heeft zin als u verwacht dat u erfbelasting moet betalen en het waarschijnlijk niet lukt om aangifte te doen binnen de inlevertermijn. Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle gegevens van de aangifte hebt.

Door het aanvragen van een voorlopige aanslag kunt u alvast erfbelasting betalen en belastingrente beperken of misschien zelfs voorkomen. Let wel, een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen is alleen mogelijk als iemand een brief heeft gekregen waarin staat dat diegene aangifte erfbelasting moet doen. Per erfgenaam moet worden aangegeven over welk bedrag er vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald. Er is ook een keuzemogelijkheid naar wie de Belastingdienst de voorlopige aanslagen moet sturen.

De Belastingdienst hanteert een periode van maximaal 3 weken om te reageren op uw verzoek om een voorlopige aanslag.

Voorbeelden berekening belastingrente

Wilt u weten hoe belastingrente werkt bij erfbelasting? Klik op één van de voorbeelden hierna.