Recente artikelen

Schenken met belastingvoordeel in box 1

Als je schenkt zijn er mogelijkheden om het geschonken bedrag als aftrekpost op te voeren in de eigen aangifte inkomstenbelasting (box 1).

Schenken met belastingvoordeel in box 1

Vrijstellingen schenkbelasting 2020 bekend

Vordering op een langstlevende ouder in de aangifte inkomstenbelasting 2019

Voorkom ruzie bij erven

Ik moet een erfenis afwikkelen, wie helpt me?

Erfbelasting onderschat

Woonplaats erflater is bepalend voor het fiscale recht

Benut schenkingsvrijstelling

Welke factoren bepalen de complexiteit bij het afwikkelen van een erfenis?

Erfbelasting onderschat

Veel rechtszaken om erfenis

Help ik moet een erfenis afwikkelen. Wat nu?

Voorkom ruzie als gevolg van een nalatenschap