Recente artikelen

Erfdeel kleinkinderen in Box 3

Stel je erft van je grootouder. Maar in het testament van de overleden grootouder staat dat het kleinkind het erfdeel pas krijgt uitbetaald als de langstlevende grootouder is overleden. In dat geval heeft het kleinkind een vordering op de langstlevende grootouder en moet deze vordering opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting in Box 3. De grootouder […]

Erfdeel kleinkinderen in Box 3

Vrijstelling schenkbelasting in 2020

Hulp bij testament opstellen

Schenken met belastingvoordeel in box 1

Vordering op een langstlevende ouder in de aangifte inkomstenbelasting 2019

Voorkom ruzie bij erven

Ik moet een erfenis afwikkelen, wie helpt me?

Erfbelasting onderschat

Woonplaats erflater is bepalend voor het fiscale recht

Benut schenkingsvrijstelling

Welke factoren bepalen de complexiteit bij het afwikkelen van een erfenis?

Erfbelasting onderschat

Veel rechtszaken om erfenis

Help ik moet een erfenis afwikkelen. Wat nu?

Voorkom ruzie als gevolg van een nalatenschap