Het afwikkelen van een nalatenschap

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op u af. Er moeten heel wat zaken worden geregeld en belangrijke beslissingen genomen. En dat in een verdrietige periode. Elk nalatenschap is anders en er zijn geen simpele nalatenschappen. Ik help u met de afwikkeling. Sinds 2010 heb ik veel, kleine en grote nalatenschappen, afgewikkeld. Ik ondersteun bij de vele afwegingen die moeten worden gemaakt door de consequenties duidelijk te benoemen. Met mijn ervaring op financieel, juridisch en fiscaal gebied zorg ik ervoor dat de afwikkeling goed verloopt en dat er in de toekomst geen problemen ontstaan.

 • Behoed nabestaanden voor het nemen van verkeerde beslissingen met negatieve gevolgen

 • Werk vanuit een degelijke financieel/economische achtergrond 

 • Weet wat nodig is

 • Neem werk uit handen in verdrietige tijden

 • Heb ervaring met complexe familieverhoudingen

 • Voorkom dat er onenigheid of misverstanden ontstaan

 • Ben creatief in het vertalen van wensen van de cliënt naar aanvaardbare oplossingen

 • Zorg voor een financieel zo gunstig mogelijke afhandeling

 • Onderhoud, indien nodig, de contacten met de verschillende nabestaanden

 • Voorkom dat er achteraf problemen ontstaan

Blog

De Erfgenaam van RTL4

.
Werkwijze

 • STAP_1

  Kennismaking

  Een kennismakingsgesprek met de familie, executeur en/of erfgenamen.

 • STAP_2

  Besluit

  Na akkoord over samenwerking: opvragen testament en meest actuele aangifte van inkomstenbelasting. Daarnaast aanvragen van notariële volmacht en verklaring van executele.

  Overleg met erfgenamen over de wijze van aanvaarden of juist afwijzen.

 • STAP_3

  Regelen financiële zaken

  Het regelen van financiële zaken als het verzorgen en de controle achteraf van aangifte erf- en inkomstenbelasting en overleg met banken en pensioenfondsen. Indien nodig inschakelen van makelaar bij verkoop van huis en ontruimen huis.

 • STAP_4

  Afwikkelen van administratieve procedures

  Afwikkelen van administratieve procedures: onder meer beëindigen abonnementen, lidmaatschappen en automatische incasso’s.

 • STAP_5

  Begeleiding

  Eventuele begeleiding bij de verdeling van roerende goederen.

 • STAP_6

  Verantwoording

  Rekening en verantwoording afleggen aan erfgenamen.

Door mijn ruime ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen weet ik wat nodig is. Ik behoed mijn cliënten voor stappen die nadelig kunnen uitpakken. Als neutrale buitenstaander kan ik zakelijk optreden in complexe familieomstandigheden. Dat voorkomt problemen achter af. Ik zorg er ook voor dat de hele afwikkeling helder verloopt en in een zo beperkt mogelijke tijd is afgehandeld. Ik geef u de rust en zekerheid dat de nalatenschap deskundig wordt afgewikkeld.

© Copyright 2019 - De nalatenschapsspecialist